Αρχείο Ιατρικής Σχολής

Αρχείο uoadl:col_iatriki 2452 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αρχείο Ιατρικής Σχολής
Περιγραφή / Μέγεθος:
Περιλαμβάνει τα πρακτικά των συνεδριάσεων των καθηγητών της Ιατρικής Σχολής
Χρονική κάλυψη:
1851-1982
Παραγωγός:
Ιατρική Σχολή

Φίλτρο

 

1. Πρακτικά Συνεδριάσεων Ιατρικής Σχολής

Σειρά uoadl:col_praktika6
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:
Τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Ιατρικής Σχολής περιλαμβάνουν θέματα που αφορούν την Κοσμητεία της Σχολής (εισηγητικές εκθέσεις, ζητήματα που αφορούν τη διδασκαλία και τη λειτουργία της Σχολής, ίδρυση εδρών και πολλά άλλα).

2. Πρακτικά Συνεδριάσεων Φαρμακευτικής Σχολής Πρακτικά Συνεδριάσεων Φαρμακευτικού Σχολείου

Σειρά uoadl:col_praktika7
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:
Τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Φαρμακευτικής Σχολής περιλαμβάνουν θέματα που αφορούν την Κοσμητεία της Σχολής (εισηγητικές εκθέσεις, ζητήματα που αφορούν τη διδασκαλία και τη λειτουργία της Σχολής, ίδρυση εδρών και πολλά άλλα).
Τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων του Φαρμακευτικού Σχολείου περιλαμβάνουν διάφορα θέματα που αφορούν τη διδασκαλία και τη λειτουργία του Σχολείου, την ίδρυση εδρών, φοιτητικά θέματα και πολλά άλλα.