Διδακτέα Ύλη Μαρασλείου

Σειρά uoadl:col_mardidaktea 2312 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διδακτέα Ύλη Μαρασλείου
Παρουσίαση περιεχομένου:
1) Μαράσλειος Παιδαγωγική Ακαδημία, Βιβλία διδαχθείσας ύλης 1935-1981, 2) Ράλλειος Παιδαγωγική Ακαδημία, Βιβλία διδαχθείσας ύλης 1976-1981.

Φίλτρο

 

1. Βιβλίο Διδασκόμενης Ύλης Τμήμα Γ1, Γ2, Γ3

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:142459
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1967-1968

2. Βιβλίο Ύλης Τάξις Β΄

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:142561
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1965-1966

3. Βιβλίο Διδασκόμενης Ύλης Α΄ έτος (Α 1, 2,3) της Μαρασλείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:142621
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1975-1976

4. Βιβλίο Διδασκόμενης Ύλης Τάξη Α, Τμήμα Α2

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:143109
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1979-1980

5. Βιβλίο Διδασκόμενης Ύλης Τμήμα Α3 Α΄ Έτος Ρ.Π.Α.Π.

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:143137
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1979-1980

6. Βιβλίο Διδασκόμενης Ύλης εν τη Δευτέρα Τάξει της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Αθηνών

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:143800
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1936-1937

7. Βιβλίο Ύλης Τάξις Α΄

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:143828
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1969-1970

8. Βιβλίον Διδασκόμενης Ύλης Β3

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:143959
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1979-1980

9. Βιβλίο Διδασκόμενης Ύλης Τάξη Β2

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:148363
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1979-1980

10. Βιβλίο Διδασκόμενης Ύλης Τμήμα Α2 Ρ.Π.Α.

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:148397
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1979-1980

11. Βιβλίο Διδασκόμενης Ύλης Τμήμα Α1 Ρ.Π.Α.

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:148421
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1979-1980

12. Μ.Π.Α. Διδαχθείσα Ύλη , Τάξις Α3

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:148510
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1957-1958

13. Βιβλίο Διδασκόμενης Ύλης Τάξις Α2

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:148558
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1976-1977

14. Βιβλίο Διδασκόμενης Ύλης Α΄ Ρ.Π.Α.

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:148624
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1978-1979

15. Βιβλίο Διδασκόμενης Ύλης εν τη Πρώτη Τάξει της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Αθηνών

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:148890
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1937-1938

16. Βιβλίο Διδασκόμενης Ύλης Τμήμα Β3

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:148968
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1977-1978

17. Βιβλίο Διδασκόμενης Ύλης Τάξις Β1

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:149112
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1976-1977

18. Βιβλίο Διδασκόμενης Ύλης Α΄ Έτος Ρ.Π.Α.

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:149386
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1978-1979

19. Βιβλίο Διδασκόμενης Ύλης Τάξη Α'

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:149401
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1954-1955

20. Βιβλίο Διδασκόμενης Ύλης Τάξις Β2

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:149420
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1976-1977