Πρακτικά Συνεδριάσεων Μαρασλείου

Σειρά uoadl:col_marpraktika 1969 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πρακτικά Συνεδριάσεων Μαρασλείου
Παρουσίαση περιεχομένου:
1) Διδασκαλείο Αθηνών Πρακτικά Απολυτηρίων Εξετάσεων, 2) Βιβλίο Πρακτικών του Διδασκαλείου των Θηλέων, 3) Πρακτικά Πτυχιακών Εξετάσεων του Διδασκαλείου Θηλέων Πειραιώς, 4) Πρακτικά του εν Σάμω Διδασκαλείου των Αρρένων από του σχολικού έτους 1919-1920 μέχρι 1926-1927, 5) Βιβλίο Πρακτικών Σχολικού Ταμείου Διδασκαλείου, 6) Πρόχειρα Πρακτικά Συμβουλίου Ακαδημίας, 7) Πρακτικά των Συνεδριών του Διδασκαλείου Θηλέων Πειραιώς, 8) Πρακτικά Συνεδριάσεων Εκπαιδευτικού Συμβουλίου Πειραιά, 9) Πρακτικά Σχολικής Κοινότητος Μαρασλείου Διδασκαλείου, 10) Βιβλίο Πρακτικών 1926-1936, 11) Βιβλίο Πρακτικών της Σχολικής Εφορείας, 12) Πρακτικά Σχολικής Εφορείας, 13) Βιβλίο Πράξεων Μαρασλείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας, 14) Βιβλίο Συνεδριάσεων Προσωπικού Μ.Π.Α., 15) Βιβλίο Πρακτικών της Σχολικής Εφορείας της Μ.Π.Α. 1935-1941, 16) Βιβλίο Πράξεων του Διευθυντού, 17) Βιβλίο Πράξεων των Σχολικών Εφορειών των Ραλλείων Σχολών Πειραιώς, 18) Αντίγραφα Πράξεων της Εφορείας της Ραλλείου Ακαδημίας μέχρι της ενάρξεως της Ενιαίας Σχολικής Εφορείας, 19) Ράλλειος Παιδαγωγική Ακαδημία Βιβλίο Πράξεων των πτυχιακών εξετάσεων

Φίλτρο

 

1. Πρακτικά Συνεδριάσεων Εκπαιδευτικού Συμβουλίου Πειραιά

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:111171
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1925-1933

2. Πρακτικά του εν Σάμω Διδασκαλείου των Αρρένων από του σχολικού έτους 1919-1920 μέχρι 1926-1927

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:111414
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1919-1927

3. Βιβλίο Πρακτικών του Διδασκαλείου των Θηλέων

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:117492
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1915-1924

4. Πρακτικά Πτυχιακών Εξετάσεων του Διδασκαλείου Θηλέων Πειραιώς

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:122948
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1915-1925

5. Βιβλίο Πράξεων του Διευθυντού

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:128747
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1938-1954

6. Πρακτικά Σχολικής Κοινότητος Μαρασλείου Διδασκαλείου

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:131180
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1926-1927

7. Βιβλίο Πρακτικών

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:132305
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1926-1936

8. Πρακτικά των Συνεδριών του Διδασκαλείου Θηλέων Πειραιώς

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:132806
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1924-1936

9. Πρακτικά Σχολικής Εφορείας

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:132870
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1934-1939

10. Βιβλίο Πρακτικών Σχολικού Ταμείου Διδασκαλείου

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:136446
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1920-1933

11. Βιβλίο Πράξεων των Σχολικών Εφορειών των Ραλλείων Σχολών Πειραιώς

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:137294
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1939-1940

12. Πρόχειρα Πρακτικά Συμβουλίου Ακαδημίας

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:137310
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1924-1925

13. Βιβλίο Πρακτικών της Σχολικής Εφορείας της Μ.Π.Α.

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:137334
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1937-1939

14. Βιβλίο Πράξεων Μαρασλείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:137379
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1934-1942

15. Αντίγραφα Πράξεων της Εφορείας της Ραλλείου Ακαδημίας μέχρι της ενάρξεως της Ενιαίας Σχολικής Εφορείας

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:137631
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1939-1940

16. Βιβλίο Πρακτικών της Σχολικής Εφορείας της Μ.Π.Α

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:137676
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1939-1941

17. Ράλλειος Παιδαγωγική Ακαδημία Βιβλίο Πράξεων των πτυχιακών εξετάσεων

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:137716
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1939-1951

18. Βιβλίο Πρακτικών της Σχολικής Εφορείας

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:137998
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1931-1934

19. Βιβλίο Συνεδριάσεων Προσωπικού Μ.Π.Α.

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:138017
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1934-1951

20. Διδασκαλείο Αθηνών Πρακτικά Απολυτηρίων Εξετάσεων

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:138995
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1899-1936