Συλλογή Ορυκτών

Συλλογή uoadl:col_minerals 6728 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συλλογή Ορυκτών
Περιγραφή:
The collections of the Mineralogy and Petrology Museum were created by the Physiographic Company of Greece in 1835. From 1837 to 1858 the mineral collections were incorporated in the Geological and Paleontological Museum and in 1982 the Mineralogy and Petrology Museum became part of Geology Department of the University of Athens. The museum was re-opened in 2000, it is the oldest one in Greece and includes a) the systematic mineral collection, b) thematic mineral and gem collection, c) petrographic collections and d) ore collections. Nowadays the museum possesses more than 30.000 speciments of minerals and rocks most of them from historical localities, such as ex. U.S.S.R. and central Europe. The museum is being directed by Assistant Professor A. Katerinopoulos.
Χρονική κάλυψη:
1835 till today
Κανόνες πρόσβασης:
The museum is being open all year round, Monday to Friday from 8.00 to 13.00. It remains closed during weekends, Christmas and Easter holidays and August

Φίλτρο

 

1. Nickel Skutterudite (Chloanthite)

Αντικείμενο (πέτρωμα) uoadl:141606
Μονάδα:
Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας
Ταξινομικός αριθμός:
Arsenides
D3 (3)
Προέλευση:
Schneeberg/Saxony, Germany
Περιγραφή:
Moderate temperature ore veins.

2. Nagyagite

Αντικείμενο (πέτρωμα) uoadl:141607
Μονάδα:
Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας
Ταξινομικός αριθμός:
Tellurides
D3 (22)
Προέλευση:
Nagyag/Siebenburgen,Romania
Περιγραφή:
Epithermal hydrothermal veins.

3. Krennerite

Αντικείμενο (πέτρωμα) uoadl:141608
Μονάδα:
Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας
Ταξινομικός αριθμός:
Tellurides
D3 (36)
Προέλευση:
Nagyag/Siebenburgen, Romania
Περιγραφή:
Found in hydrothermal veins with other tellurides.

4. Pyrite

Αντικείμενο (πέτρωμα) uoadl:141609
Μονάδα:
Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας
Ταξινομικός αριθμός:
Sulfides
D4 (10)
Προέλευση:
Sauerland, Germany
Περιγραφή:
Sedimentary, magmatic, metamorphic, and hydrothermal deposits. Pyrite is a very common mineral, found in a wide variety of geological formations from sedimentary deposits to hydrothermal veins and as a constituent of metamorphic rocks.

5. Lollingite

Αντικείμενο (πέτρωμα) uoadl:141610
Μονάδα:
Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας
Ταξινομικός αριθμός:
Arsenides
D4 (19)
Προέλευση:
Graul/Saxony, Germany
Περιγραφή:
In mesotherma deposits associated with other sufides and calcite gangue; also found in pegmatites.

6. Chalcopyrite

Αντικείμενο (πέτρωμα) uoadl:141611
Μονάδα:
Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας
Ταξινομικός αριθμός:
Sulfides
D8 (8)
Προέλευση:
Cumberland, U.K.
Περιγραφή:
Common in sulfide veins and disseminated in igneous rocks. It is the most abundant copper-bearing mineral and is widespread. It is a primary mineral in hydrothermal veins, disseminations and massive replacements; the principal copper mineral of porphyry-copper deposits

7. Galena

Αντικείμενο (πέτρωμα) uoadl:141612
Μονάδα:
Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας
Ταξινομικός αριθμός:
Sulfides
D8 (22)
Προέλευση:
Andreasberg/Harz, Germany
Περιγραφή:
Lead sulfide ore veins, and disseminated in igneous and sedimentary rocks. it is found in ore veins with sphalerite, pyrite, chalcopyrite, fahlore etc., and in sedimentary rocks as beds or impregmentations.

8. Orpiment

Αντικείμενο (πέτρωμα) uoadl:141613
Μονάδα:
Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας
Ταξινομικός αριθμός:
Sulfides
D7 (2)
Προέλευση:
Allhar, F.Y.R.O.M.
Περιγραφή:
Low temperature hydrothermal veins, hot springs, and fumaroles; also commony as an alteration product of arsenic minerals, especially realgar.

9. Bournonite

Αντικείμενο (πέτρωμα) uoadl:141614
Μονάδα:
Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας
Ταξινομικός αριθμός:
Sulfides
D6 (17)
Προέλευση:
Huel Boys/St. Endellion, Cornwall, U.K.
Περιγραφή:
Moderate temperature hydrothermal veins.

10. Antimonite (Stibnite)

Αντικείμενο (πέτρωμα) uoadl:141615
Μονάδα:
Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας
Ταξινομικός αριθμός:
Sulfides
D6 (32)
Προέλευση:
Romania
Περιγραφή:
Dimorphous with metastibnite, compare bismuthinite, guanajuatite, animonselite.

11. Cinnabar

Αντικείμενο (πέτρωμα) uoadl:141616
Μονάδα:
Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας
Ταξινομικός αριθμός:
Sulfides
D6 (35)
Προέλευση:
Almaden, Spain
Περιγραφή:
Low temperature hydrothermal solutions in veins.

12. Acanthite (Argentite)

Αντικείμενο (πέτρωμα) uoadl:141617
Μονάδα:
Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας
Ταξινομικός αριθμός:
Sulfides
D5 (33)
Προέλευση:
Freiberg/Saxony, Germany
Περιγραφή:
Low-temperature sulfide veins and in zones of secondary enrichment. Acanthite is the low-temperature modification of silver sulphide. All natural silver sulphide specimens at room temperature are acanthite. The structure of argentite, the high-temperature cubic (isometric) form cannot be quenched in. At atmospheric pressure, argentite is stable above 177°C and acanthite is stable below 177°C.

13. Hematite

Αντικείμενο (πέτρωμα) uoadl:141618
Μονάδα:
Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας
Ταξινομικός αριθμός:
Oxides
D9 (16)
Προέλευση:
Elba, Italy
Περιγραφή:
Large ore bodies of hematite are usually of sedimentary origin; also found in high-grade ore bodies in metamorphic rocks due to contact metasomatism, and occasionally as a sublimate on igneous extrusive rocks ("lavas") as a result ov volcanic activity. It is also found coloring soils red all over the planet...

14. Corundum (var. Ruby)

Αντικείμενο (πέτρωμα) uoadl:141619
Μονάδα:
Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας
Ταξινομικός αριθμός:
Oxides
D9 (28)
Προέλευση:
Tanzania, Africa
Περιγραφή:
Contact and regionally metamorphosed rocks.

15. Corundum

Αντικείμενο (πέτρωμα) uoadl:141620
Μονάδα:
Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας
Ταξινομικός αριθμός:
Oxides
D9 (35)
Προέλευση:
Miask/Orenburg, ex. U.S.S.R.
Περιγραφή:
Contact and regionally metamorphosed rocks.Silica-poor rocks, such as Nepheline-Syenites, alkali igneous undersaturated rocks, contact aureoles in altered aluminous shales, aluminous xenoliths in high temperature plutonic and hypabyssal rocks, metamorphosed bauxite deposits, and as a detrital material in sediments.

16. Corundum

Αντικείμενο (πέτρωμα) uoadl:141621
Μονάδα:
Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας
Ταξινομικός αριθμός:
Oxides
D9 (36)
Προέλευση:
Miask/Orenburg, ex. U.S.S.R.
Περιγραφή:
Contact and regionally metamorphosed rocks.Silica-poor rocks, such as Nepheline-Syenites, alkali igneous undersaturated rocks, contact aureoles in altered aluminous shales, aluminous xenoliths in high temperature plutonic and hypabyssal rocks, metamorphosed bauxite deposits, and as a detrital material in sediments.

17. Franklinite

Αντικείμενο (πέτρωμα) uoadl:141622
Μονάδα:
Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας
Ταξινομικός αριθμός:
Oxides
D10 (15)
Προέλευση:
Sterling/N. Jersey, U.S.A.
Περιγραφή:
High temperature metamorphism of Fe, Zn, Mn-rich marine carbonates.

18. Magnetite

Αντικείμενο (πέτρωμα) uoadl:141623
Μονάδα:
Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας
Ταξινομικός αριθμός:
Oxides
D10 (30)
Προέλευση:
Tyrol, Austria
Περιγραφή:
Common accessory mineral in igneous and metamorphic rocks. Can be biogenically produced by a wide variety of organisms.

19. Magnetite

Αντικείμενο (πέτρωμα) uoadl:141624
Μονάδα:
Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας
Ταξινομικός αριθμός:
Oxides
D10 (33)
Προέλευση:
Achmatov/Orenburg, ex. U.S.S.R.
Περιγραφή:
Common accessory mineral in igneous and metamorphic rocks. Can be biogenically produced by a wide variety of organisms.

20. Valentinite

Αντικείμενο (πέτρωμα) uoadl:141625
Μονάδα:
Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας
Ταξινομικός αριθμός:
Hydroxides
D12 (35)
Προέλευση:
Freiberg/Saxony, Germany
Περιγραφή:
Occurs as an oxidation product of various antimony minerals.