Πρακτικά Συνεδριάσεων Φιλοσοφικής Σχολής

Σειρά uoadl:col_praktika2 7164 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πρακτικά Συνεδριάσεων Φιλοσοφικής Σχολής
Παρουσίαση περιεχομένου:
Τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Φιλοσοφικής Σχολής περιλαμβάνουν θέματα που αφορούν την Κοσμητεία της Σχολής (εισηγητικές εκθέσεις, ζητήματα που αφορούν τη διδασκαλία και τη λειτουργία της Σχολής, ίδρυση εδρών και πολλά άλλα).
Χρονική κάλυψη:
1838-1964
Σημειώσεις:
Σημείωση 1: Όλη η σειρά των Πρακτικών των Συνεδριάσεων της Φιλοσοφικής Σχολής 1838-1963 αποτελείται από 37 τόμους. Οι δύο πρώτοι τόμοι είναι δεμένοι μαζί (1838-1851). Λείπει ο τόμος 3 (1851-1867). Ο τόμος 8 (1896-1904) είναι κοινός με τον τόμο 1 των Πρακτικών των Συνεδριάσεων της Φυσικομαθηματικής Σχολής. Τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Φιλοσοφικής Σχολής υπάρχουν σε ηλεκτρονική και σε φυσική μορφή στο Ιστορικό Αρχείο. Σημείωση 2: Η συγκεκριμένη βάση θα φιλοξενήσει ψηφιοποιημένο υλικό από το 1838 μέχρι και το 1932. Θέσαμε ως απώτατο όριο το 1932 προκειμένου να συμβαδίζουμε με τους νομικούς περιορισμούς διάθεσης του αρχειακού υλικού που είναι η 30ετία για το άνοιγμα των αρχείων και η 75ετία για ό,τι αφορά ζώντα πρόσωπα.

Φίλτρο

 

1. Πρακτικά Συνεδριάσεων Φιλοσοφικής Σχολής 1867-1876

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:34379
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1867-1868, 1868-1869, 1869-1870, 1870-1871, 1871-1872, 1872-1873, 1873-1874, 1874-1875, 1875-1876

2. Πρακτικά Συνεδριάσεων Φιλοσοφικής Σχολής 1876-1881, τόμος 5

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:34396
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1876-1877, 1877-1878, 1878-1879, 1879-1880, 1880-1881 (μισό έτος)

3. Πρακτικά Συνεδριάσεων Φιλοσοφικής Σχολής 1881-1885, τόμος 6

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:34461
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1881-1882 (συνέχεια), 1882-1883, 1883-1884, 1884-1885

4. Πρακτικά Συνεδριάσεων Φιλοσοφικής Σχολής 1885-1896, τόμος 7

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:34539
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1885-1886, 1886-1887, 1887-1888, 1888-1889, 1889-1890, 1890-1891, 1891-1892, 1892-1893, 1893-1894, 1894-1895, 1895-1896 (μισό έτος)

5. Πρακτικά Συνεδριάσεων Φιλοσοφικής Σχολής 1896-1904, τόμος 8

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:34717
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1895-1896 (συνέχεια), 1896-1897, 1897-1898, 1898-1899, 1899-1900, 1900-1901, 1901-1902, 1902-1903, 1903-1904

6. Πρακτικά Συνεδριάσεων Φιλοσοφικής Σχολής 1904-1914, τόμος 9

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:36624
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1904-1905, 1905-1906, 1906-1907, 1907-1908, 1908-1909, 1909-1910, 1910-1911, 1911-1912, 1912-1913, 1913-1914 (μισό έτος)

7. Πρακτικά Συνεδριάσεων Φιλοσοφικής Σχολής 1838-1851, τόμος 1 και 2 (ενιαίος τόμος)

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:37372
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1838-1839, 1839-1840, 1840-1841, 1841-1842, 1842-1843, 1843-1844, 1844-1845, 1845-1846, 1846-1847, 1847-1848, 1848-1849, 1849-1850, 1850-1851

8. Πρακτικά Συνεδριάσεων Φιλοσοφικής Σχολής 1914-1916, τόμος 10

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:37739
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1913-1914 (συνέχεια), 1914-1915, 1915-1916

9. Πρακτικά Συνεδριάσεων Φιλοσοφικής Σχολής 1916-1918, τόμος 11

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:41076
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1916-1917, 1917-1918

10. Πρακτικά Συνεδριάσεων Φιλοσοφικής Σχολής 1918-1922, τόμος 12

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:41775
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1918-1919, 1919-1920, 1920-1921, 1921-1922

11. Πρακτικά Συνεδριάσεων Φιλοσοφικής Σχολής 1922-1924, τόμος 13

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:42943
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1922-1923, 1923-1924

12. Πρακτικά Συνεδριάσεων Φιλοσοφικής Σχολής 1924-1929, τόμος 14

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:44200
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1924-1925, 1925-1926, 1926-1927, 1927-1928, 1928-1929

13. Πρακτικά Συνεδριάσεων Φιλοσοφικής Σχολής 1929-1932, τόμος 15

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:49097
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1929-1930, 1930-1931, 1931-1932

14. Πρακτικά Συνεδριάσεων Φιλοσοφικής Σχολής 1932-1937, τόμος 16

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:49563
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1932-1933, 1933-1934, 1934-1935, 1935-1936, 1936-1937 (μισό έτος)

15. Πρακτικά Συνεδριάσεων Φιλοσοφικής Σχολής 1937-1939, τόμος 17

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:49746
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1936-1937 (συνέχεια), 1937-1938, 1938-1939

16. Εκθέσεις και Πρακτικά εκλογής επικουρικών καθηγητών Φιλοσοφικής Σχολής, πανεπιστημιακό έτος 1939-1940), τόμος 18

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:50104
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1939-1940

17. Πρακτικά Συνεδριάσεων Φιλοσοφικής Σχολής 1939-1942, τόμος 19

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:50115
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1939-1940, 1940-1941, 1941-1942

18. Πρακτικά Συνεδριάσεων Φιλοσοφικής Σχολής 1942-1944, τόμος 20

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:50344
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1942-1943, 1943-1944

19. Πρακτικά Συνεδριάσεων Φιλοσοφικής Σχολής 1944-1946, τόμος 21

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:50451
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1944-1945, 1945-1946

20. Πρακτικά Συνεδριάσεων Φιλοσοφικής Σχολής 1946-1948, τόμος 22

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:50586
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1946-1947, 1947-1948 (μισό έτος)