1ο συνέδριο πληροφορικής Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Η κοινωνία των πληροφοριών. Εισηγήσεις συνεδρίου

Conference Proceedings uoadl:1001811 3671 Read counter

Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Original Title:
1ο συνέδριο πληροφορικής Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Η κοινωνία των πληροφοριών. Εισηγήσεις συνεδρίου
Languages of Item:
Greek
Collectivity:
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Editor:
Τεχνικές Εκδόσεις "Τροχός"
Year of publication:
1995
Place of publication:
Αθήνα
Main subject category:
Technology - Computer science
Other subject categories:
Databases and Information Systems
Networks and Telecommunications
Number of pages:
667
Bib number:
350245
Usher Number:
004.6 ΣΠΤΕΕ κ [1995]
Notes:
Αθήνα 4-5-6 Δεκεμβρίου 1995. Athenaeum Intercontinental

Φίλτρο

 

21. Information management and retrieval system for large textual databases

Conference Paper uoadl:1044396
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Παπαδάκης, Πέτρος
Main subject category:
Databases and Information Systems

22. Second generation multi-tier client/server computing with tuxedo

Conference Paper uoadl:1044405
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Γαζέπης, Γεώργιος
Main subject category:
Computer Architecture

23. Η εκμηδένιση των αποστάσεων μέσα από τους νέους τρόπους επικοινωνίας και εργασίας που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία APPLE

Conference Paper uoadl:1044414
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Σταυροπούλου, Ελευθερία
Main subject category:
Technology - Computer science

24. Electronic government

Conference Paper uoadl:1044418
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Κρεμίτσας, Βασίλης
Main subject category:
Public Administration

25. Virtual education and learning

Conference Paper uoadl:1044424
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Mentzas, Gregoris
Main subject category:
Informatics in education

26. Τηλε-εκπαίδευση και δίκτυα υψηλών ταχυτήτων

Conference Paper uoadl:1044433
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Οικονομίδης, Αναστάσιος Α.
Main subject category:
Informatics in education

27. Educational information system

Conference Paper uoadl:1044438
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Doukas, Constantin S.
Γιακουμής, Παναγιώτης
Kotsanis, Y.
Στεφανίδης, Στέφανος
Main subject category:
Informatics in education

28. Virtual library system. A pilot system for the interconnection of remote bibliographic databases using x.500 protocol

Conference Paper uoadl:1044450
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Ζαχαριάδης, Θεόδωρος
Καρανάσιος, Κ.
Μπαλάφας, Ιωάννης
Main subject category:
Databases and Information Systems

29. Η ηλεκτρονική πληροφόρηση που παρέχεται από τη βιβλιοθήκη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας - Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας

Conference Paper uoadl:1044456
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Σανόπουλος, Δημήτριος
Ράλλη, Πηνελόπη
Main subject category:
Databases and Information Systems

30. Local centers for professional information supply

Conference Paper uoadl:1044462
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Μηνακούλης, Ν.
Main subject category:
Databases and Information Systems

31. The Reuters electronic / online databases

Conference Paper uoadl:1044468
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Ιωάννου, Μάκης
Main subject category:
Databases and Information Systems

32. Ηθική εκπαίδευση και συστήματα πληροφορικής

Conference Paper uoadl:1044473
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Blanas, George N.
Tsiotras, George D.
Main subject category:
Informatics in education

33. Εικονικές βιβλιοθήκες και ο ρόλος τους στην ηλεκτρονική εποχή: η ελληνική πραγματικότητα και ειδικότερα η περίπτωση του συστήματος βιβλιοθηκών ΤΕΕ

Conference Paper uoadl:1044479
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Τοράκη, Κατερίνα
Main subject category:
Databases and Information Systems

34. Πολιτισμός και κοινωνία των πληροφοριών: δικτυωμένες βάσεις δεδομένων με πολυμέσα στην υπηρεσία μουσείων και αρχαιολογικών χώρων

Conference Paper uoadl:1044486
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Σελλής, Τίμος
Διακονικολάου, Κυριάκος
Στεφανάκης, Μανόλης
Main subject category:
Databases and Information Systems

35. Η θέση του ηλεκτρονικού τύπου στην κοινωνία των πληροφοριών. Το πληροφοριακό σύστημα της "Αυγής"

Conference Paper uoadl:1044490
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Χιώτης, Τρύφων
Σκοπούλης, Ιωάννης
Καρούνος, Θεόδωρος
Main subject category:
Databases and Information Systems

36. ΔΙΑΣ, ένα ολοκληρωμένο σύστημα πληροφοριών για τους αρχαιολογικούς χώρους

Conference Paper uoadl:1044498
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Δουφεξοπούλου, Μ. Γ.
Σιούλης, Α. Α.
Main subject category:
Databases and Information Systems

37. Πληροφοριακό δίκτυο λαογραφικών μουσείων και υπηρεσίες υπερκειμένου

Conference Paper uoadl:1044501
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Βαΐτης, Μιχάλης
Παπαδόπουλος, Αθανάσιος Γ.
Main subject category:
Databases and Information Systems

38. Less-favored regions and telecommunication technology

Conference Paper uoadl:1044505
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Κατοχιανού, Δήμητρα
Main subject category:
Networks and Telecommunications

39. Το internet ως ένα νέο επιχειρηματικό μέσο

Conference Paper uoadl:1044507
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Λυγεράκης, Γιώργος
Main subject category:
Technology - Computer science

40. Ολοκληρωμένες βάσεις δεδομένων στην οικοδομή

Conference Paper uoadl:1044509
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Μπίκας, Δημήτρης Κ.
Main subject category:
Databases and Information Systems