1ο συνέδριο πληροφορικής Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Η κοινωνία των πληροφοριών. Εισηγήσεις συνεδρίου

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001811 6198 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
1ο συνέδριο πληροφορικής Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Η κοινωνία των πληροφοριών. Εισηγήσεις συνεδρίου
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Συλλογικό όργανο:
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Επιμελητής:
Τεχνικές Εκδόσεις "Τροχός"
Έτος έκδοσης:
1995
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα
Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες
Αριθμός σελίδων:
667
Bib number:
350245
Ταξιθετικός αριθμός:
004.6 ΣΠΤΕΕ κ [1995]
Σημειώσεις:
Αθήνα 4-5-6 Δεκεμβρίου 1995. Athenaeum Intercontinental

Φίλτρο

 

1. Εθνικό δίκτυο έρευνας και τεχνολογίας. Ενοποίηση και αναβάθμιση των υπηρεσιών internet για τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1043897
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Αποστολόπουλος, Θεόδωρος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

2. Διευρωπαϊκά δίκτυα πληροφοριών διοίκησης

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1043908
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Λουκής, Ευρ. Ν.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πληροφορική

3. Σύγχρονα δίκτυα τηλεπληροφορικής του ΟΤΕ

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1043913
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Καραγεωργέλης, Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες

4. Η συμβολή του ΟΤΕ στην ανάπτυξη και ολοκλήρωση της κοινωνίας των πληροφοριών στην ελλάδα

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1043915
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Πολυθοδωράκης, Η.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες

5. Εργασίες υποδομής για την κοινωνία των πληροφοριών: μια προσέγγιση των τεχνικο-οικονομικών προβλημάτων

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1044207
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Καστώρης, Χρήστος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

6. Ανάλυση κόστους - απόδοσης διευρωπαϊκών δικτύων & ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ φορέων διοικήσης

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1044233
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Ισκαλατιάν, Μαίρη
Παπασημάκης, Ιωάννης
Βολιώτης, Σταμάτης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες

7. Η ελληνική συμμετοχή στο νομικό τομέα των έργων της κοινωνίας των πληροφοριών

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1044237
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Τζωρτζόπουλος, Νίκος Σ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Νομική πληροφορική

8. Κοινωνία πληροφοριών: τι και προς τι..

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1044249
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Καμπυλαυκάς, Δημήτρης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες

9. Τεχνικές κατανεμημένης διαχείρισης και ανάκτησης ελευθέρων κειμένων πάνω από τοπικά και ευρείας περιοχής δίκτυα

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1044266
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Αντωνής, Κωνσταντίνος
Μάμαλης, Βασίλης
Παπακώστας, Βασίλης
Σπυράκης, Παύλος
Σταμούλης, Αναστάσης
Ταμπακάς, Βασίλης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία

10. Το ΑΤΜ ως η επικρατέστερη τεχνολογία δικτύου για τις επικοινωνίες πολυμέσων

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1044292
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Κανελλόπουλος, Δημήτριος
Κουμπιάς, Σταύρος
Παπαδόπουλος, Γεώργιος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες

11. Η νέα κοινωνία των πληροφοριών και η καλωδιακή υποδομή των κτηρίων. Η περίπτωση της ΔΕΗ

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1044302
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Αλεξόπουλος, Άρης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες

12. Η ανάπτυξη των δικτύων και τα πρότυπα στην κοινωνία της πληροφόρησης

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1044306
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Μαλαγαρδής, Νικόλαος Ε.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες

13. Τηλεπικοινωνιακά δίκτυα υψηλών ταχυτήτων σε κτιριακά συγκροτήματα. Νέες δυνατότητες και υπηρεσίες

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1044311
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Αποστολόπουλος, Θεόδωρος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες

14. Μηχανισμοί ασφάλειας (security) ανοικτών συστημάτων επικοινωνίας δεδομένων

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1044319
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Ζορκάδης, Βασίλης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων

15. Συστήματα ηλεκτρονικής διαχείρισης & διακίνησης εγγράφων / Λειτουργικότητα και κατηγορίες

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1044335
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Πραγγίδης, Ι.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα

16. TeachReal: an intelligent system for training in a methodology for the development of real-time applications

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1044361
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Γερογιάννης, Β.
Καμέας, Αχιλλέας
Πιντέλας, Παναγιώτης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα

17. Από τις λεωφόρους των πληροφοριών στους διαδρόμους της πραγματικότητας

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1044373
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Νικήτα, Ιωάννα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

18. Τα πολυμέσα και η στρατηγική IMMXpress της εταιρείας SIEMENS

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1044379
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Αικατερινίδη, Τζοάννα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες

19. Τηλεμέτρηση. Εισαγωγή στην αυτόματη ανάγνωση μετρητών

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1044386
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Σκαρπέτης, Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες

20. Information superhighway (II): τελευταίες εξελίξεις και δυνατότητες

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1044390
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Τριζόγλου, Χρήστος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ψηφιακή Τεχνολογία