1ο συνέδριο πληροφορικής Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Η κοινωνία των πληροφοριών. Εισηγήσεις συνεδρίου

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001811 5851 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
1ο συνέδριο πληροφορικής Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Η κοινωνία των πληροφοριών. Εισηγήσεις συνεδρίου
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Συλλογικό όργανο:
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Επιμελητής:
Τεχνικές Εκδόσεις "Τροχός"
Έτος έκδοσης:
1995
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα
Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες
Αριθμός σελίδων:
667
Bib number:
350245
Ταξιθετικός αριθμός:
004.6 ΣΠΤΕΕ κ [1995]
Σημειώσεις:
Αθήνα 4-5-6 Δεκεμβρίου 1995. Athenaeum Intercontinental

Φίλτρο

 

61. Δίκαιο: νομολογία στο internet και σε CD-ROM

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1044801
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Σπινέλλης, Διομήδης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα

62. Ήχος υψηλής ποιότητας σε εφαρμογές πολυμέσων

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1044804
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Τζίντζος, Πέτρος Α.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ήχος

63. Η κοινωνία των πληροφοριών και η αγορά της

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1044806
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Θεοφιλόπουλος, Γρηγόρης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επικοινωνία

64. Συστήματα διαχείρισης κατανεμημένων πληροφοριών

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1044808
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Βαζαίος, Χρήστος
Μπαλλής, Αθανάσιος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα

65. Σύγχρονες τεχνολογίες modem. Δυνατότητες fax και φωνητικής επεξεργασίας

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1044812
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Βασιλόπουλος, Δημήτρης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

66. Δίκτυο υπολογιστών υψηλών επιδόσεων για τηλεϊατρικές υπηρεσίες

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1044816
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Παπακωνσταντίνου, Ιωάννης Α.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες

67. Ο ημερήσιος τύπος της Θράκης. Ιδιομορφίες και προοπτικές

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1044818
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Μαλκίδης, Θεοφάνης (Φάνης)
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πηγές πληροφόρησης

68. Αυτοματοποιημένο σύστημα πολύγλωσσου θησαυρού: ένα δυναμικό εργαλείο στην τεκμηρίωση και την αναζήτηση πληροφοριών

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1044822
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Καπέτης, Χ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα

69. Internet και www στις λιγότερο εμπορικά ευνοημένες περιφέρειες

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1044827
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Κετικίδης, Παναγιώτης Χ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες

70. ADAMITE: advanced document architecture for multimedia information transfer and exchange

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1044832
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Μυλωνάς, Ε. Μ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

71. Ηλεκτρονικά συντακτικά συστήματα (ΗΣΣ)

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1044836
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Θεοχάρης Αλέξανδρος Σ.
Παπαδάκης, Πέτρος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα

72. Η αντικειμενοστραφής (object-oriented) προσέγγιση στην διαδικασία παραγωγής συστημάτων λογισμικού

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1044839
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Θραμπουλίδης, Κλεάνθης Χ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Μηχανική Λογισμικού

73. ΤΠ και μετασχηματισμός των επιχειρήσεων: τάσεις και προοπτικές

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1044843
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Αναγνωστόπουλος, Π. Κ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

74. Έμπειρα συστήματα στον τραπεζικό χώρο

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1044846
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Μαρκόπουλος, Ευάγγελος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνητή Νοημοσύνη

75. Πληροφορική: το κλειδί των μεταφορών και της φυσικής διανομής

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1044851
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Ροδόπουλος, Νικόλαος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πληροφορική

76. Συστήματα πραγματικού χρόνου (real-time systems)

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1044854
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Βάβουρας, Στέφανος Ι.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα

77. Σχεσιακή βάση δεδομένων για την οργάνωση και παρουσίαση πληροφοριών θαλάσσιων κυματισμών μέσω επιτραπέζιου ηλεκτρονικού υπολογιστή

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1044856
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Δεμπόνος, Αγγελο-Διονύσης
Σολομωνίδης, Χάρης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα

78. Το δίκτυο μετρήσεως του γενικού δείκτου στάθμης υγείας

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1044860
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Κατσαμάνης, Ανδρέας
Καραγιάννης Ι.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες