Ακροθίνια Πέτρω Γ. Βάλληνδα

Honorific Edition uoadl:1002501 1931 Read counter

Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Original Title:
Ακροθίνια Πέτρω Γ. Βάλληνδα
Languages of Item:
Greek
French
Deutsche
English
Spanish
Publisher:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Year of publication:
1976
Place of publication:
Θεσσαλονίκη
Number of pages:
1047
Bib number:
201392
Usher Number:
34(082.2) ΒαλΠ α 1979 τ.9

Φίλτρο

 

1. Der Beitrag des Auslandskapitals zur Wirtschaftsentwicklung. Voraussetzungen im allgemeinen und speziell im Fall Griechenlands

Paper in Honorific Edition uoadl:1012395
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Delivanis, Dimitrios J.
Main subject category:
Banking and capital market law

2. Le caractère scientifique du droit compare. Son rôle et Sa mission dans le cadre des institutions de la Communauté Européenne

Paper in Honorific Edition uoadl:1012401
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Κασσιμάτης , Γρηγόρης
Main subject category:
Comparative law

3. Les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un état d'apres la Charte des Nations Unies

Paper in Honorific Edition uoadl:1012405
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Verdross, Alfred
Main subject category:
International Law

4. Remarques générales sur le Droit Budgétaire en Grèce

Paper in Honorific Edition uoadl:1012413
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Dertilis, Panaqoitis, B.
Main subject category:
Economic Law

5. Legal rights and duties

Paper in Honorific Edition uoadl:1012416
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Wortley , B. A. Ben Atkinson
Main subject category:
Law and Legislation

6. Η ενοποίησις του ποινικού δικαίου εις τας χώρας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως

Paper in Honorific Edition uoadl:1012417
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Karanikas, Demetrios I.
Main subject category:
Criminal Law

7. Vom dreidimensionalen programm zur trialistischen theorie der juristischen welt

Paper in Honorific Edition uoadl:1012424
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Goldschmidt, Werner
Main subject category:
Methodology of Law

8. The lex aequitatis fori: the moral datum

Paper in Honorific Edition uoadl:1012435
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Ehrenzweig, Albert A.
Main subject category:
Civil Law

9. La permanence des concepts du droit Romain dans les systèmes juridiques continentaux

Paper in Honorific Edition uoadl:1012448
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Zajtay , Imre
Main subject category:
Roman Law

10. A plea for coordination of movements for the Unification of law

Paper in Honorific Edition uoadl:1012454
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Nadelmann, Kurt H.
Main subject category:
Law and Legislation

11. La preuve judiciaire en droit allemand

Paper in Honorific Edition uoadl:1012455
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Habscheid, Walther J.
Main subject category:
Medical Law

12. Convenios de doble Nacionalidad

Paper in Honorific Edition uoadl:1012457
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Miaja de la Muela, Adolfo
Main subject category:
Private international law

13. Les éléments déterminants en tant que critères fondant la science des droits comparés

Paper in Honorific Edition uoadl:1012459
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Constantinesco , Lontin-Jean
Main subject category:
Comparative law

14. Über die Abgrenzung der Darstellung des rechts der internationalen organisationen von derjenigen des allgemeinen völkerrechts

Paper in Honorific Edition uoadl:1012461
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Seidl-Hohenveldern, Ignatz
Main subject category:
International Law

15. Θεωρίαι περί της αστικής ευθύνης του Κράτους εκ των παρανόμων πράξεων των οργάνων αυτού εν τη Β' Εθνική Συνελεύσει (1862-1864)

Paper in Honorific Edition uoadl:1012462
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Kyriakopoulos, El.
Main subject category:
Public Law

16. Φυσικός νόμος και υποχρεώσεις δικαίου και ηθικής (Sein και Sollen)

Paper in Honorific Edition uoadl:1012463
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Κωνσταντόπουλος, Δημήτριος Σ.
Main subject category:
Public international law

17. Προς ενοποίησιν των ευρωπαϊκών ποινικών δικαίων των ανηλίκων

Paper in Honorific Edition uoadl:1012464
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Βουγιούκας, Κωνσταντίνος Ν.
Main subject category:
Criminal Law

18. Zur gerichtsverfassung und zum verfahren des gerichtshofs des europäischen gemeinschaften

Paper in Honorific Edition uoadl:1012466
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Riese, Otto
Main subject category:
European law

19. Ordre public und gute sitten in deutschen recht

Paper in Honorific Edition uoadl:1012468
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Ficker, Hans G.
Main subject category:
Public Law

20. Why is submission binding?

Paper in Honorific Edition uoadl:1012470
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Levontin, A. V.
Main subject category:
General Principles of Civil Law