Τιμητικός τόμος Φιλίππου Δωρή (τόμος 2), 2015

Honorific Edition uoadl:1038926 2586 Read counter

Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Original Title:
Τιμητικός τόμος Φιλίππου Δωρή (τόμος 2), 2015
Languages of Item:
Greek
Deutsche
English
French
Honored person or collectivity:
Δωρής, Φίλιππος Ε.
Publisher:
Αντ. Ν. Σάκκουλας
Year of publication:
2015
Place of publication:
Αθήνα
ISBN:
978-960-15-2741-3

Φίλτρο

 

41. Die bankmäßige Anlageberatung – noch ein Privatrechtsgeschäft oder Gegenstand des Kapitalmarktrechts?

Paper in Honorific Edition uoadl:1045832
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Main subject category:
Banking and capital market law