Τιμητικός τόμος Φιλίππου Δωρή (τόμος 2), 2015

Τιμητική Έκδοση uoadl:1038926 2696 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Πρωτότυπος Τίτλος:
Τιμητικός τόμος Φιλίππου Δωρή (τόμος 2), 2015
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Γερμανικά
Αγγλικά
Γαλλικά
Τιμώμενο πρόσωπο ή συλλογικό όργανο:
Δωρής, Φίλιππος Ε.
Εκδότης:
Αντ. Ν. Σάκκουλας
Έτος έκδοσης:
2015
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
ISBN:
978-960-15-2741-3

Φίλτρο

 

41. Die bankmäßige Anlageberatung – noch ein Privatrechtsgeschäft oder Gegenstand des Kapitalmarktrechts?

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1045832
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τραπεζικό δίκαιο και δίκαιο Κεφαλαιαγοράς