Τιμητικός τόμος Φιλίππου Δωρή (τόμος 2), 2015

Τιμητική Έκδοση uoadl:1038926 2693 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Πρωτότυπος Τίτλος:
Τιμητικός τόμος Φιλίππου Δωρή (τόμος 2), 2015
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Γερμανικά
Αγγλικά
Γαλλικά
Τιμώμενο πρόσωπο ή συλλογικό όργανο:
Δωρής, Φίλιππος Ε.
Εκδότης:
Αντ. Ν. Σάκκουλας
Έτος έκδοσης:
2015
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
ISBN:
978-960-15-2741-3

Φίλτρο

 

1. Η καλόπιστη κτήση κυριότητας κινητού - Μια συμβολή στη συγκριτική ερμηνεία των διατάξεων για την απόκτηση κινητού από μη κύριο και την τακτική χρησικτησία

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1040993
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Νεζερίτη, Ευαγγελία
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό δίκαιο

2. Σύγκρουση δεδικασμένων

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1040995
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Νίκας, Νικόλαος Θ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

3. Η δήλωση του τρίτου στη διαδικασία της αναγκαστικής κατασχέσεως εις χείρας τρίτου. Σχέση αυτής προς το κατασχετήριο (Με αφορμή την υπ’αριθμ. 3292/2008 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ΕΠολΔ 2009.97)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1040999
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Νικολόπουλος , Παναγιώτης Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

4. Είναι η αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα μορφή αδικαιολόγητου πλουτισμού;

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1041020
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Νικολόπουλος , Παναγιώτης Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό δίκαιο

5. État de droit et intégration européenne

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1041030
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Παμπούκης , Χαράλαμπος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

6. Ενστάσεις στο πρόσωπο του οφειλέτη ως λόγος αποτροπής ή άρσης της υπερημερίας του

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1041038
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Παναγιωτόπουλος, Βάγιας
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό δίκαιο

7. Η άρση της ίσης μεταχείρισης στο δίκαιο της ανώνυμης εταιρείας

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1041157
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Παναγιώτου, Παναγιώτης Κ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εταιρικό δίκαιο

8. Η ηλικία στην υιοθεσία

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1041161
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Παναγόπουλος, Κωνσταντίνος Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό δίκαιο

9. Προσωπικά δεδομένα και υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1041197
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Παντελίδου, Καλλιρόη Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό δίκαιο

10. Κανονιστικά ενσωματωμένη ισότητα

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1041202
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Παπαγεωργίου, Κωνσταντίνος Α.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία του δικαίου

11. Ο όρος «συντελεστής» και το δικαίωμα προτίμησης στην απόφαση αρ. 89 του Δημητρίου Χωματηνού. «Διόρθωσις ημαρτημένων»

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1041228
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Παπαγιάννη, Ελευθερία Σ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βυζαντινό και Μεταβυζαντινό δίκαιο

12. Κύρος απαλλακτικών ρητρών που συμφωνήθηκαν χωρίς ατομική διαπραγμάτευση - Περί των ορίων της κατ’ άρθρα 332 § 2 και 334 § 2 ΑΚ ακυρότητας

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1041233
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Παπαδημητρόπουλος, Αντώνιος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό δίκαιο

13. Η νέα ρύθμιση για τη διακοπή παραγραφής με την έγερση της αγωγής. Μία πρώτη προσέγγιση των προβλημάτων

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1041511
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Παπαδοπούλου - Κλαμαρή, Δήμητρα Α.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό δίκαιο

14. Η συγκεκριμενοποίηση της α ντιθέσεως στα χρηστά ήθη (AK 178) μέσω της συγκροτήσεως τυπικών ομάδων περιπτώσεων

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1044111
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Παπανικολάου , Παναγιώτης Αλ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό δίκαιο

15. Αγγλικός Διαφωτισμός και Statute of Anne (1710)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1044113
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Παπαρσενίου , Παρασκευή
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ευρωπαϊκή ιστορία

16. Απόφαση ΕΔΔΑ Van der Heijden κατά Ολλανδίας: μια συντηρητική παρένθεση ή προάγγελος συντηρητικής στροφής του ΕΔΔΑ;

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1044117
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Παπαχρίστου , Αθανάσιος Κ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ευρωπαϊκό Δίκαιο

17. Μία ουσιώδης ενδυνάμωση του πλαισίου της ακυρωτικής δικαιοδοσίας των Διοικητικών Δικαστηρίων

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1044126
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Παυλόπουλος, Προκόπης Β.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διοικητικό δίκαιο

18. Η σύμβαση ιατρικής αγωγής ως νέος συμβατικός τύπος στον γερμανικό Αστικό Κώδικα (§§ 630a ‐ 630h BGB)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1044135
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Πελλένη-Παπαγεωργίου, Ανθή Κ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό δίκαιο

19. Η πολυπρόσωπη αφανής εταιρεία

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1044138
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Περάκης, Ευάγγελος Ε.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εταιρικό δίκαιο

20. Αποκλεισμός με συμφωνία της ακύρωσης δικαιοπραξίας λόγω πλάνης

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1044140
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Πούλου, Ελισάβετ
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό δίκαιο