Τιμητικός τόμος Φιλίππου Δωρή (τόμος 2), 2015

Τιμητική Έκδοση uoadl:1038926 2628 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Πρωτότυπος Τίτλος:
Τιμητικός τόμος Φιλίππου Δωρή (τόμος 2), 2015
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Γερμανικά
Αγγλικά
Γαλλικά
Τιμώμενο πρόσωπο ή συλλογικό όργανο:
Δωρής, Φίλιππος Ε.
Εκδότης:
Αντ. Ν. Σάκκουλας
Έτος έκδοσης:
2015
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
ISBN:
978-960-15-2741-3

Φίλτρο

 

21. Die Fortsetzungspflicht des Beauftragten bei Erlöschen des Auftrags durch Tod

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1044147
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Riesenhuber, Karl
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό δίκαιο

22. Απρόοπτη μεταβολή συνθηκών και διάπλαση ουσιωδών όρων πιστωτικών συμβάσεων. Η εντός των ορίων της ΑΚ 388 επενέργεια της καλής πίστης στο πλαίσιο δίκαιης κατανομής των συμβατικών κινδύνων

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1044150
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Ρούσσης , Δημήτριος Κ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό δίκαιο

23. Το σύστημα της αδικοπρακτικής ευθύνης στο ελληνικό και στο ευρωπαϊκό δίκαιο

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1044156
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Ρούσσος, Κλεάνθης Π.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ευρωπαϊκό Δίκαιο

24. Η αρχή «όλα ή τίποτε » στο δίκαιο της αποζημίωσης. Σκέψεις για τη δυνατότητα περιστολής της αποζημίωσης με βάση τη γενική ρήτρα της καλής πίστης

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1044167
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Σαϊτάκης Κίμων
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό δίκαιο

25. Zum Verhältnis von privatem und öffentlich‐ rechtlichem Nachbarschafts‐ und Umweltschutz

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1044774
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Säcker, Franz Jürgen
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιδιωτικό δίκαιο

26. Das Verbot widersprüchlichen Verhaltens als Ausprägung des Vertrauensschutzprinzips im deutschen Privatrecht

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1044776
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Singer, Reinhard
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιδιωτικό δίκαιο

27. Βλάβη και ζημία: μία αναγκαία διάκριση στο δίκαιο του αδικήματος

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1044777
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Σούρλας , Παύλος K.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό δίκαιο

29. Σκέψεις για μια ενιαία θεωρία αστικής και ποινικής ευθύνης

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1044848
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Σπυριδάκης, Ιωάννης Σ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό δίκαιο

30. Μορφές ανισχύρου δικαιοπραξιών. Διαφοροποίηση βάσει εννοιών ή βάσει έννομων συνεπειών;

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1044852
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Σταθόπουλος, Μιχάλης Π.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό δίκαιο

31. Παρατηρήσεις στη γενική ρήτρα της καλής πίστης των άρθρων 2 παρ. 6 του ν. 2251/1994 και 288, 281 ΑΚ

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1044855
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Τασίκας, Απόστολος Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό δίκαιο

32. Η γένεση του ανθρώπου στο έρ γο του Ματθαίου Βλάσταρη

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1045787
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Τρωιανός, Σπυρίδων Ν.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βυζαντινό και Μεταβυζαντινό δίκαιο

33. Ομοδικία πρωτοφειλέτη και εγγυητή – Ομοδικία περισσότερων εγγυητών

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1045792
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Τσαντίνης, Σπύρος Κ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τραπεζικό δίκαιο και δίκαιο Κεφαλαιαγοράς

34. Θεσμοί και έννομες σχέσεις στους « Γάμους του Φίγκαρο »

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1045794
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Τσολακίδης , Ζαφείριος Ν.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό δίκαιο

35. Η σχέση του δικαιώματος στην προσωπικότητα με τις ελευθερίες της τέχνης και της επιστήμης

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1045796
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Φουντεδάκη, Κατερίνα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό δίκαιο

36. Η αιτία στην αιτιώδη αναγνώριση χρέους

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1045799
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Χελιδόνης, Απόστολος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τραπεζικό δίκαιο και δίκαιο Κεφαλαιαγοράς

37. Το δικαίωμα αναγωγής στη δημιουργούμενη οφειλή εις ολόκληρον στην πρόστηση

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1045809
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Χριστακάκου-Φωτιάδη, Καλλιόπη Αλ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εμπορικό Δίκαιο

38. Επανεξέταση διοικητικών και δικαστικών αποφάσεων λόγω παράβασης της υποχρέωσης προδικαστικής παραπομπής

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1045816
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Χριστιανός, Βασίλειος Α.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό δίκαιο

39. Οι Νόμοι του Πλάτωνος ως ʺπαράδειγμα εργασίαςʺ στην αρχαία κλασική φιλοσοφία του δικαίου

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1045821
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Χριστοδούλου, Κωνσταντίνος Ν.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία του δικαίου

40. Das Arbeitsverhältnis als Dauerschuldverhältnis

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1045829
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Wank, Rolf
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εργατικό Δίκαιο