Τιμητικός τόμος Φιλίππου Δωρή (τόμος 2), 2015

Honorific Edition uoadl:1038926 2626 Read counter

Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Original Title:
Τιμητικός τόμος Φιλίππου Δωρή (τόμος 2), 2015
Languages of Item:
Greek
Deutsche
English
French
Honored person or collectivity:
Δωρής, Φίλιππος Ε.
Publisher:
Αντ. Ν. Σάκκουλας
Year of publication:
2015
Place of publication:
Αθήνα
ISBN:
978-960-15-2741-3

Φίλτρο

 

1. Η καλόπιστη κτήση κυριότητας κινητού - Μια συμβολή στη συγκριτική ερμηνεία των διατάξεων για την απόκτηση κινητού από μη κύριο και την τακτική χρησικτησία

Paper in Honorific Edition uoadl:1040993
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Νεζερίτη, Ευαγγελία
Main subject category:
Civil Law

2. Σύγκρουση δεδικασμένων

Paper in Honorific Edition uoadl:1040995
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Νίκας, Νικόλαος Θ.
Main subject category:
Civil Procedure

4. Είναι η αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα μορφή αδικαιολόγητου πλουτισμού;

Paper in Honorific Edition uoadl:1041020
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Νικολόπουλος , Παναγιώτης Δ.
Main subject category:
Civil Law

5. État de droit et intégration européenne

Paper in Honorific Edition uoadl:1041030
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Παμπούκης , Χαράλαμπος
Main subject category:
Private international law

6. Ενστάσεις στο πρόσωπο του οφειλέτη ως λόγος αποτροπής ή άρσης της υπερημερίας του

Paper in Honorific Edition uoadl:1041038
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Παναγιωτόπουλος, Βάγιας
Main subject category:
Civil Law

7. Η άρση της ίσης μεταχείρισης στο δίκαιο της ανώνυμης εταιρείας

Paper in Honorific Edition uoadl:1041157
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Παναγιώτου, Παναγιώτης Κ.
Main subject category:
Company law

8. Η ηλικία στην υιοθεσία

Paper in Honorific Edition uoadl:1041161
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Παναγόπουλος, Κωνσταντίνος Δ.
Main subject category:
Civil Law

9. Προσωπικά δεδομένα και υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή

Paper in Honorific Edition uoadl:1041197
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Παντελίδου, Καλλιρόη Δ.
Main subject category:
Civil Law

10. Κανονιστικά ενσωματωμένη ισότητα

Paper in Honorific Edition uoadl:1041202
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Παπαγεωργίου, Κωνσταντίνος Α.
Main subject category:
Philosophy of Law

11. Ο όρος «συντελεστής» και το δικαίωμα προτίμησης στην απόφαση αρ. 89 του Δημητρίου Χωματηνού. «Διόρθωσις ημαρτημένων»

Paper in Honorific Edition uoadl:1041228
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Papagianni, Eleftheria
Main subject category:
Byzantine and Post-Byzantine Law

12. Κύρος απαλλακτικών ρητρών που συμφωνήθηκαν χωρίς ατομική διαπραγμάτευση - Περί των ορίων της κατ’ άρθρα 332 § 2 και 334 § 2 ΑΚ ακυρότητας

Paper in Honorific Edition uoadl:1041233
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Παπαδημητρόπουλος, Αντώνιος
Main subject category:
Civil Law

13. Η νέα ρύθμιση για τη διακοπή παραγραφής με την έγερση της αγωγής. Μία πρώτη προσέγγιση των προβλημάτων

Paper in Honorific Edition uoadl:1041511
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Papadopoulou - Klamari, Dimitra
Main subject category:
Civil Law

14. Η συγκεκριμενοποίηση της α ντιθέσεως στα χρηστά ήθη (AK 178) μέσω της συγκροτήσεως τυπικών ομάδων περιπτώσεων

Paper in Honorific Edition uoadl:1044111
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Papanikolaou, Panagiotis
Main subject category:
Civil Law

15. Αγγλικός Διαφωτισμός και Statute of Anne (1710)

Paper in Honorific Edition uoadl:1044113
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Paparseniou, Paraskevi
Main subject category:
European history

16. Απόφαση ΕΔΔΑ Van der Heijden κατά Ολλανδίας: μια συντηρητική παρένθεση ή προάγγελος συντηρητικής στροφής του ΕΔΔΑ;

Paper in Honorific Edition uoadl:1044117
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Παπαχρίστου , Αθανάσιος Κ.
Main subject category:
European law

17. Μία ουσιώδης ενδυνάμωση του πλαισίου της ακυρωτικής δικαιοδοσίας των Διοικητικών Δικαστηρίων

Paper in Honorific Edition uoadl:1044126
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Παυλόπουλος, Προκόπης Β.
Main subject category:
Administrative Law

18. Η σύμβαση ιατρικής αγωγής ως νέος συμβατικός τύπος στον γερμανικό Αστικό Κώδικα (§§ 630a ‐ 630h BGB)

Paper in Honorific Edition uoadl:1044135
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Πελλένη-Παπαγεωργίου, Ανθή Κ.
Main subject category:
Civil Law

19. Η πολυπρόσωπη αφανής εταιρεία

Paper in Honorific Edition uoadl:1044138
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Περάκης, Ευάγγελος Ε.
Main subject category:
Company law

20. Αποκλεισμός με συμφωνία της ακύρωσης δικαιοπραξίας λόγω πλάνης

Paper in Honorific Edition uoadl:1044140
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Πούλου, Ελισάβετ
Main subject category:
Civil Law