Πρακτικά Συγκλήτου 1876-1878, τόμος 11

Volume of Archival Material uoadl:1337 4101 Read counter

Title:
Πρακτικά Συγκλήτου 1876-1878, τόμος 11
Time Coverage:
1875-1876 (συνέχεια), 1876-1877, 1877-1878

Φίλτρο

 

41. Συνεδρίαση ΙΒ΄: 9 Μαρτίου 1878

Proceedings uoadl:1394
Unit:
Historical Archive

42. Συνεδρίαση ΙΓ΄: 23 Μαρτίου 1878

Proceedings uoadl:1395
Unit:
Historical Archive

43. Συνεδρίαση ΙΔ΄: 1 Απριλίου 1878

Proceedings uoadl:1404
Unit:
Historical Archive

44. Συνεδρίαση ΙΕ΄: 8 Απριλίου 1878

Proceedings uoadl:1405
Unit:
Historical Archive

45. Συνεδρίαση ΙΣΤ΄: 13 Μαΐου 1878

Proceedings uoadl:1406
Unit:
Historical Archive

46. Συνεδρίαση ΙΖ΄: 18 Μαΐου 1878

Proceedings uoadl:1407
Unit:
Historical Archive

47. Συνεδρίαση ΙΗ΄: 22 Ιουλίου 1878

Proceedings uoadl:1408
Unit:
Historical Archive

48. Συνεδρίαση ΙΘ΄: 5 Αυγούστου 1878

Proceedings uoadl:1409
Unit:
Historical Archive

49. Συνεδρίαση Κ΄: 26 Αυγούστου 1878

Proceedings uoadl:70844
Unit:
Historical Archive