Πρακτικά Συγκλήτου 1876-1878, τόμος 11

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:1337 2822 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πρακτικά Συγκλήτου 1876-1878, τόμος 11
Χρονική κάλυψη:
1875-1876 (συνέχεια), 1876-1877, 1877-1878
Μόνιμη διεύθυνση:

Φίλτρο

 

41. Συνεδρίαση ΙΒ΄: 9 Μαρτίου 1878

Πρακτικά uoadl:1394
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

42. Συνεδρίαση ΙΓ΄: 23 Μαρτίου 1878

Πρακτικά uoadl:1395
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

43. Συνεδρίαση ΙΔ΄: 1 Απριλίου 1878

Πρακτικά uoadl:1404
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

44. Συνεδρίαση ΙΕ΄: 8 Απριλίου 1878

Πρακτικά uoadl:1405
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

45. Συνεδρίαση ΙΣΤ΄: 13 Μαΐου 1878

Πρακτικά uoadl:1406
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

46. Συνεδρίαση ΙΖ΄: 18 Μαΐου 1878

Πρακτικά uoadl:1407
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

47. Συνεδρίαση ΙΗ΄: 22 Ιουλίου 1878

Πρακτικά uoadl:1408
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

48. Συνεδρίαση ΙΘ΄: 5 Αυγούστου 1878

Πρακτικά uoadl:1409
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

49. Συνεδρίαση Κ΄: 26 Αυγούστου 1878

Πρακτικά uoadl:70844
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο