Μελέτη της επίδρασης εμβολιασμού anti-covid-19 στο μεταβολικό αποτύπωμα πλάσματος υγειών ατόμων με τη βοήθεια φασματοσκοπίας πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού.

Postgraduate Thesis uoadl:3260296 76 Read counter

Unit:
Κατεύθυνση Φαρμακευτική Ανάλυση-Έλεγχος Ποιότητας
Library of the School of Science
Deposit date:
2023-02-07
Year:
2023
Author:
Stathaki-Amarantidou Ismini
Supervisors info:
Εμμανουήλ Μικρός, Kαθηγητής Τομέα Φαρμακευτικής Χημείας ΕΚΠΑ
Μιχαηλ Κουππάρης, Ομοότιμος Καθηγητής Τομέα Αναλυτικής Χημείας ΕΚΠΑ
Ευάγγελοσ Γκίκας, Καθηγητής Τομέα Αναλυτικής Χημείας ΕΚΠΑ
Original Title:
Μελέτη της επίδρασης εμβολιασμού anti-covid-19 στο μεταβολικό αποτύπωμα πλάσματος υγειών ατόμων με τη βοήθεια φασματοσκοπίας πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού.
Languages:
Greek
Translated title:
Μελέτη της επίδρασης εμβολιασμού anti-covid-19 στο μεταβολικό αποτύπωμα πλάσματος υγειών ατόμων με τη βοήθεια φασματοσκοπίας πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού.
Summary:
The COVID-19 disease broke out in late 2019 and has become a global threat, leading to high morbidity and mortality on a global scale. This disease leads to severe acute respiratory syndrome type 2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2, SARS-CoV-2).
The scientific community was immediately mobilized and at the moment vaccination consists the most effective strategy for mitigating the pandemic. mRNA vaccines activate the immune system to produce neutralizing antibodies (NAbs) against SARS-CoV-2 spike proteins. However, the underlying molecular mechanisms that affect the immune response and the quantity of the antibodies produced after vaccination remain poorly understood.
Metabolomics is a modern tool to better understand the immune mechanisms, although the available data for COVID-19 is insufficient. In this work, a study of the metabolome of individuals vaccinated with anti-COVID-19 mRNA vaccine was carried out, on the 22nd day after their vaccination. Vaccinated subjects were divided into high and low responder groups based on the percentage of neutralizing antibodies (NAbs). Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy (NMR) was used to obtain the metabolic footprint and one-dimensional proton spectra of blood plasma samples were collected.
Statistical analysis using both univariate and multivariate methods highlighted the role of the metabolism of certain amino acids as potential prognostic markers in the immune response of vaccinated individuals. Μore specifically, the role of L-glutamine as a potential biomarker in the human immune response was elucidated. However, further scientific research and a larger number of samples are necessary to draw any firm conclusions.
Main subject category:
Science
Keywords:
Covid-19, SARS-CoV-2, εμβόλια mRNA, μεταβολομική, φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού, φάσματα NMR, δείγματα πλάσματος, υγιή άτομα, εξουδετερωτικά αντισώματα, ανοσολογική απόκριση, στατιστική ανάλυση
Index:
No
Number of index pages:
0
Contains images:
Yes
Number of references:
80
Number of pages:
69
Διπλωματική_εργασία_Σταθακη_Αμαραντιδου_Ισμήνη.pdf (1 MB) Open in new window