Μελέτη της επίδρασης εμβολιασμού anti-covid-19 στο μεταβολικό αποτύπωμα πλάσματος υγειών ατόμων με τη βοήθεια φασματοσκοπίας πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού.

Διπλωματική Εργασία uoadl:3260296 73 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Φαρμακευτική Ανάλυση-Έλεγχος Ποιότητας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2023-02-07
Έτος εκπόνησης:
2023
Συγγραφέας:
Σταθάκη-Αμαραντίδου Ισμήνη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Εμμανουήλ Μικρός, Kαθηγητής Τομέα Φαρμακευτικής Χημείας ΕΚΠΑ
Μιχαηλ Κουππάρης, Ομοότιμος Καθηγητής Τομέα Αναλυτικής Χημείας ΕΚΠΑ
Ευάγγελοσ Γκίκας, Καθηγητής Τομέα Αναλυτικής Χημείας ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη της επίδρασης εμβολιασμού anti-covid-19 στο μεταβολικό αποτύπωμα πλάσματος υγειών ατόμων με τη βοήθεια φασματοσκοπίας πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μελέτη της επίδρασης εμβολιασμού anti-covid-19 στο μεταβολικό αποτύπωμα πλάσματος υγειών ατόμων με τη βοήθεια φασματοσκοπίας πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού.
Περίληψη:
Η νόσος COVID-19 ξέσπασε στα τέλη του 2019 και αποτέλεσε μία παγκόσμια απειλή, σημειώνοντας υψηλή νοσηρότητα και θνησιμότητα σε παγκόσμια κλίμακα. Η νόσος αυτή οδηγεί στην πρόκληση σοβαρού οξέος αναπνευστικού συνδρόμου τύπου 2 (Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus-2, SARS-CoV-2) .
Άμεση υπήρξε η κινητοποίηση της επιστημονικής κοινότητας και αυτή τη στιγμή ο εμβολιασμός συνιστά την πιο αποτελεσματική στρατηγική για τον μετριασμό της πανδημίας. Τα εμβόλια mRNA ενεργοποιούν το ανοσοποιητικό σύστημα ώστε να παράγει εξουδετερωτικά αντισώματα (NAbs) κατά των πρωτεϊνών ακίδων του SARS-CoV-2. Ωστόσο, οι υποκείμενοι μοριακοί μηχανισμοί που επηρεάζουν την ανοσολογική απόκριση του οργανισμού και την ποσότητα των παραγόμενων αντισωμάτων μετά τον εμβολιασμό παραμένουν ελάχιστα κατανοητοί.
Η μεταβολομική είναι ένα σύγχρονο εργαλείο για την καλύτερη κατανόηση των ανοσολογικών μηχανισμών, αν και σχετικά με την COVID-19 δεν υπάρχουν διαθέσιμα πολλά δεδομένα. Στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε μελέτη του μεταβολώματος ατόμων εμβολιασμένων με anti-COVID-19 mRNA εμβόλιο, την 22η ημέρα μετά τον εμβολιασμό τους. Τα εμβολιασμένα άτομα διακρίθηκαν σε ομάδες υψηλής και χαμηλής απόκρισης με βάση το ποσοστό των εξουδετερωτικών αντισωμάτων (NAbs) που είχαν αναπτύξει. Για την καταγραφή του μεταβολικού αποτυπώματος χρησιμοποιήθηκε η Φασματοσκοπία Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (ΝΜR) και συλλέχθηκαν φάσματα πρωτονίου μίας διάστασης δειγμάτων πλάσματος αίματος.
Η στατιστική ανάλυση, χρησιμοποιώντας τόσο μονοπαραμετρικές όσο και πολυπαραμετρικές μεθόδους, ανέδειξε το ρόλο του μεταβολισμού ορισμένων αμινοξέων ως πιθανών προγνωστικών δεικτών στην ανοσολογική απόκριση εμβολιασμένων ατόμων. Πιο συγκεκριμένα, από τα εργαλεία στατιστικής ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκαν αναδείχθηκε ο ρόλος του αμινοξέος της γλουταμίνης ως πιθανός βιοδείκτης στην ανοσολογική απόκριση των εμβολιασμένων ατόμων. Ωστόσο, για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων απαιτείται περαιτέρω έρευνα και μεγαλύτερος αριθμός δειγμάτων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Covid-19, SARS-CoV-2, εμβόλια mRNA, μεταβολομική, φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού, φάσματα NMR, δείγματα πλάσματος, υγιή άτομα, εξουδετερωτικά αντισώματα, ανοσολογική απόκριση, στατιστική ανάλυση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
80
Αριθμός σελίδων:
69
Διπλωματική_εργασία_Σταθακη_Αμαραντιδου_Ισμήνη.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο