Αναμνηστικός τόμος Λεωνίδα Γεωργακόπουλου : για τα 85 χρόνια από τη γέννησή του (τ.1)

Honorific Edition uoadl:3338010 369 Read counter

Unit:
Library of the School of Law
Original Title:
Αναμνηστικός τόμος Λεωνίδα Γεωργακόπουλου : για τα 85 χρόνια από τη γέννησή του (τ.1)
Languages of Item:
Greek
English
Deutsche
Honored person or collectivity:
Γεωργακόπουλος, Λεωνίδας Ν.
Publisher:
Centre for Culture, Research and Documentation of the Bank of Greece
Editor:
Τζουγανάτος, Δημήτριος Ν.
Kotsovilis, Vassileios
Kontovazainitis, Theodoros
Voglis, Eleftherios
Year of publication:
2016
Place of publication:
Αθήνα
Number of pages:
606
ISBN:
9789607032713
Bib number:
b2717976x
Usher Number:
34(082.2) ΓεωΛ α 2016 1
Notes:
Portrait, bibliographical references

Φίλτρο

 

22. Απαιτήσεις από χρηματοδοτική μίσθωση και η μεταχείρισή τους στις πλειοψηφίες επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης

Paper in Honorific Edition uoadl:3359360
Unit:
Library of the School of Law
Creator:
Κοτσίρης , Λάμπρος Ε.
Main subject category:
Law and Legislation

23. Στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο. μια πρακτική προσέγγιση

Paper in Honorific Edition uoadl:3359361
Unit:
Library of the School of Law
Creator:
Λαδάς , Δημήτρης Ν.
Main subject category:
Law and Legislation

24. Συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας επί χρηματοπιστωτικών μέσων και επί πιστωτικών απαιτήσεων και καλή πίστη

Paper in Honorific Edition uoadl:3359364
Unit:
Library of the School of Law
Creator:
Λέκκας , Γεώργιος Κ.
Main subject category:
Law and Legislation

25. Η διαφάνεια των τραπεζικών συναλλαγών: σύστημα προστασίας και αρμοδιότητες

Paper in Honorific Edition uoadl:3359802
Unit:
Library of the School of Law
Creator:
Lelentzi, Athanasia
Main subject category:
Law and Legislation

26. Η επίδραση των νόμων 3723/2008 και 3864/2010 στην εταιρική διακυβέρνηση των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων τα οποία έλαβαν κρατική ενίσχυση

Paper in Honorific Edition uoadl:3359803
Unit:
Library of the School of Law
Creator:
Λιβαδά, Χριστίνα Κ.
Main subject category:
Law and Legislation

27. Σκέψεις περί της ικανότητας διαδίκου των ειδικών λογαριασμών

Paper in Honorific Edition uoadl:3359808
Unit:
Library of the School of Law
Creator:
Markoulakis, Michail G.
Main subject category:
Law and Legislation

28. Διορθωτική της συμβάσεως λειτουργία της ΑΚ 288 – Η περίπτωση της ομαδικής ασφαλίσεως προσωπικού

Paper in Honorific Edition uoadl:3359813
Unit:
Library of the School of Law
Creator:
Mersinis, Themistoklis
Main subject category:
Law and Legislation

29. Applicable law on companies and other legal entities – The current state of play in Greek private international law

Paper in Honorific Edition uoadl:3359814
Unit:
Library of the School of Law
Creator:
Metallinos, Alexander S.
Main subject category:
Law and Legislation

30. Ζητήματα αρμοδιότητας και σύγκρουσης συμφερόντων κατά την αναδιάρθρωση ομίλων επιχειρήσεων

Paper in Honorific Edition uoadl:3359819
Unit:
Library of the School of Law
Creator:
Μικρουλέα, Αλεξάνδρα Π.
Βερβεσός, Νικόλαος Δ.
Main subject category:
Law and Legislation

31. Η προστασία του αποκτώντος τρίτου μετά την έναρξη διασυνοριακής διαδικασίας αφερεγγυότητας σύμφωνα με τον Κανονισμό 1346/2000

Paper in Honorific Edition uoadl:3359820
Unit:
Library of the School of Law
Creator:
Μιχαλόπουλος, Γεώργιος Ν.
Main subject category:
Law and Legislation