Πρακτικά Συνεδριάσεων Νομικής Σχολής 1948-1953, τόμος 15

Volume of Archival Material uoadl:54694 2543 Read counter

Title:
Πρακτικά Συνεδριάσεων Νομικής Σχολής 1948-1953, τόμος 15
Time Coverage:
1948-1949 (συνέχεια), 1949-1950, 1950-1951, 1951-1952, 1952-1953, 1953-1954 (μισό έτος)
Notes:
Υπάρχουν λάθη στην αρίθμηση, χωρίς ωστόσο να λείπουν συνεδριάσεις (π.χ. δεν υπάρχουν οι σ. 137-138, 163-164 κ.λ.π.)

Φίλτρο

 

41. Συνεδρίαση ΧΙΙΙ: 25 Απριλίου 1951

Proceedings uoadl:54742
Unit:
Historical Archive

42. Συνεδρίαση ΧIV: 9 Μαΐου 1951

Proceedings uoadl:54743
Unit:
Historical Archive

43. Συνεδρίαση ΧV: 16 Μαΐου 1951

Proceedings uoadl:54744
Unit:
Historical Archive

44. Συνεδρίαση ΧVΙ: 19 Μαΐου 1951

Proceedings uoadl:54745
Unit:
Historical Archive

45. Συνεδρίαση ΧVΙΙ: 23 Μαΐου 1951

Proceedings uoadl:54746
Unit:
Historical Archive

46. Συνεδρίαση ΧVΙΙΙ: 6 Ιουνίου 1951

Proceedings uoadl:54747
Unit:
Historical Archive

47. Συνεδρίαση ΧΙΧ: 13 Ιουνίου 1951

Proceedings uoadl:54748
Unit:
Historical Archive

48. Ψήφισμα: 8 Αυγούστου 1951

Proceedings uoadl:54749
Unit:
Historical Archive

49. Συνεδρίαση I: 11 Οκτωβρίου 1951

Proceedings uoadl:54750
Unit:
Historical Archive

50. Συνεδρίαση IΙ: 17 Οκτωβρίου 1951

Proceedings uoadl:54751
Unit:
Historical Archive

51. Συνεδρίαση IΙΙ: 23 Οκτωβρίου 1951

Proceedings uoadl:54752
Unit:
Historical Archive

52. Συνεδρίαση IV: 7 Νοεμβρίου 1951

Proceedings uoadl:54753
Unit:
Historical Archive

53. Συνεδρίαση V: 28 Νοεμβρίου 1951

Proceedings uoadl:54754
Unit:
Historical Archive

54. Συνεδρίαση VΙ: 12 Δεκεμβρίου 1951

Proceedings uoadl:54755
Unit:
Historical Archive

55. Συνεδρίαση VΙΙ: 16 Ιανουαρίου 1952

Proceedings uoadl:54756
Unit:
Historical Archive

56. Συνεδρίαση VΙΙΙ: 20 Φεβρουαρίου 1952

Proceedings uoadl:54757
Unit:
Historical Archive

57. Συνεδρίαση IΧ: 27 Φεβρουαρίου 1952

Proceedings uoadl:54758
Unit:
Historical Archive

58. Συνεδρίαση Χ: 12 Μαρτίου 1952

Proceedings uoadl:54759
Unit:
Historical Archive

59. Συνεδρίαση ΧΙ: 28 Μαρτίου 1952

Proceedings uoadl:54760
Unit:
Historical Archive

60. Συνεδρίαση ΧΙΙ: 9 Απριλίου 1952

Proceedings uoadl:54761
Unit:
Historical Archive