Ακαδημαϊκό έτος 1858-1859

Folder uoadl:59890 2516 Read counter

Title:
Ακαδημαϊκό έτος 1858-1859
Time Coverage:
1858-1859
Usher Number:
Φάκελοι: 173, 134, 197, 229, 397, 405, 403, 580Β, 408, 303, 357, 305, 310, 354, 356, 187, 225, 217, 144, 22, 662, 675

Φίλτρο

 

21. Διάφορα (Εισερχόμενα - Εξερχόμενα)

Subfolder uoadl:59924
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

22. Οικονομική διαχείριση - Δαπάνες Πανεπιστημίου - Προϋπολογισμός (Εξέλεγξη - Απολογισμός)

Subfolder uoadl:59925
Unit:
Historical Archive
Scope content:
Έγγραφα σχετικά με την οικονομική διαχείριση και τις δαπάνες του Πανεπιστημίου (μισθοδοσία, προϋπολογισμοί κ.ά.)

23. Σχολές

Subfolder uoadl:59926
Unit:
Historical Archive
Scope content:
Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία των Σχολών (προγράμματα μαθημάτων, εξετάσεις, διδασκαλία κ.ά.)

24. Επιστημονικές Συλλογές

Subfolder uoadl:59927
Unit:
Historical Archive
Scope content:
Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό των συλλογών (προμήθεια υλικού, δωρεές, έξοδα, επισκευές κ.ά.)

25. Εκπαίδευση

Subfolder uoadl:59928
Unit:
Historical Archive
Scope content:
Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

26. Συνδρομές προς έκδοση συγγραμμάτων

Subfolder uoadl:59930
Unit:
Historical Archive
Scope content:
Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης συγγραμμάτων (συνδρομές, δωρεές κ.ά.)

27. Αγορές - Δωρεές βιβλίων

Subfolder uoadl:59931
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με αγορές και δωρεές βιβλίων για τον πλουτισμό της Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης, των Σπουδαστηρίων καθώς και ενίσχυση των φοιτητών

28. Καλλιτεχνία

Subfolder uoadl:59932
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με αναθέσεις
καλλιτεχνικών έργων (πορτραίτα, ανδριάντες, σχέδια, προσφορές κ.ά) 

29. Διάφορα

Subfolder uoadl:59933
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη
εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

30. Ευρετήρια

Subfolder uoadl:59935
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα και βιβλία ευρετηρίων
πρωτοκόλλου 

31. Κτήματα

Subfolder uoadl:122454
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την ακίνητη
περιουσία του πανεπιστημίου 

32. Υποτροφίες

Subfolder uoadl:142302
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις
χορήγησης  υποτροφιών και υποτρόφους
κληροδοτημάτων