Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ Γαλατά, του νομού Πρεβέζης.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:24506 197 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
1162
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ Γαλατά, του νομού Πρεβέζης.
Συλλογέας:
Κλέαρχος Αθανασίου
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1971
Περίοδος συλλογής υλικού:
1970
Γεωγραφική περιοχή:
Πρέβεζα
Πόλη / Χωριό:
Γαλατάς Πρεβέζης
Πηγές:
επιτόπια έρευνα
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26