2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής. Τεχνολογικό περιβάλλον για σύγχρονες εφαρμογές. (Τόμος 1)

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001801 4231 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής. Τεχνολογικό περιβάλλον για σύγχρονες εφαρμογές. (Τόμος 1)
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Αγγλικά
Συλλογικό όργανο:
Ελληνική Εταιρία Επιστημόνων Η/Υ και Πληροφορικής
Έτος έκδοσης:
1988
Τόπος έκδοσης:
Θεσσαλονίκη
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πληροφορική
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
Αλγόριθμοι υπολογιστών
Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες
Λέξεις-κλειδιά:
Συστήματα βιβλιοθηκών
Αριθμός σελίδων:
369
Bib number:
351137
Ταξιθετικός αριθμός:
004 ΠΣΠ1988 π 1988 1
Σημειώσεις:
Θεσσαλονίκη, 4-6 Νοεμβρίου 1988
Συνεδριακό Κέντρο HELEXPO. Στα πλαίσια της έκθεσης INFOSYSTEM '88

Φίλτρο

 

21. Ένας παράλληλος αλγόριθμος για την αναγνώριση τριγωνικών γραφημάτων

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1039343
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Νικολόπουλος, Σταύρος Δ.
Δανιηλόπουλος, Στυλιανός Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αλγόριθμοι υπολογιστών

22. SATNET: Μεθοδολογία ανάλυσης και ελέγχου της απόδοσης

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1039357
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Pantzaropoulos, George C.
Sorensen, Soren-Aksel
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες

23. Επικοινωνία τοπικού δικτύου με απομακρυσμένους μικροϋπολογιστές

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1039363
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Κυρτάτας, Δημήτρης Ι.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες

24. Προσομοίωση δικτύων επικοινωνίας για συστήματα παράλληλης / κατανεμημένης επεξεργασίας

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1039372
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Πομπόρτσης, Ανδρέας
Παπαευσταθίου, Σ.
Χαλάτσης, Κωνσταντίνος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες

25. Συγχρονισμός του δέκτη οπτικής επικοινωνίας σε δίκτυο ολοκληρωμένων υπηρεσιών

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1039376
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Ανδρεάτος, Αντώνης Σ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες

26. Τεχνικές διευρυμένου φάσματος στα τοπικά δίκτυα

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1039379
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Davies, Antony
Μαστιχιάδης, Θεόδωρος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες

27. SBP-LAN: Ένα τοπικό δίκτυο υπολογιστών μορφής TOKEN δακτυλίου με περιόδους σχεδιασμού κατάστασης σταθμών εκτός δακτυλίου

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1039390
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Οικονόμου, Ε.
Μουζάκης, Δ.
Φιλοκύπρου, Γιώργος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες

28. Η αρχιτεκτονική ενός τοπικού δικτύου επικοινωνίας υπολογιστών σε διάταξη ψευτο-σύγχρονου βρόχου

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1039403
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Κωστάρας, Λάμπρος
Μένος, Αχιλλέας
Μητράκος, Δημήτρης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες

29. Μηχανισμοί προτεραιοτήτων σε ένα τοπικό δίκτυο υπολογιστών μορφής TOKEN BUS και προσαρμογή τους στη σύγχρονη κίνηση

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1039414
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Οικονόμου, Ε.
Μπόλης, Σ.
Φιλοκύπρου, Γιώργος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες

30. Σύστημα πληροφορικής αυτοματοποιημένου γραφείου βασισμένο σε ασύρματη επικοινωνία με υπέρυθρο φως

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1039421
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Γεωργόπουλος, Χ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες