3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής. Η πληροφορική στη δεκαετία του '90. Τεχνολογία - αναπτυξιακή πολιτική (Τόμος 2)

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001804 2881 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής. Η πληροφορική στη δεκαετία του '90. Τεχνολογία - αναπτυξιακή πολιτική (Τόμος 2)
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Αγγλικά
Συλλογικό όργανο:
Ελληνική Εταιρία Επιστημόνων Η/Υ και Πληροφορικής
Εκδότης:
Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών
Επιμελητής:
Κοίλιας, Χρήστος
Έτος έκδοσης:
1991
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πληροφορική
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα
Τεχνητή Νοημοσύνη
Γλώσσες Προγραμματισμού
Λέξεις-κλειδιά:
Παράλληλα συστήματα, Τηλεματική, Περιβάλλον προγραμματισμού, Έμπειρα συστήματα
Αριθμός σελίδων:
618
Bib number:
351139
Ταξιθετικός αριθμός:
004 ΠΣΠ1991 π 1991 2
Σημειώσεις:
3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής, Αθήνα, Μάιος, 1991

Φίλτρο

 

1. Το θέμα της ευρωστίας (ROBUSTNESS) παράλληλων υπολογισμών (σύγχρονες εξελίξεις)

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1040064
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Σπυράκης, Παύλος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αλγόριθμοι υπολογιστών

2. Μοντέλα και αλγόριθμοι παράλληλου υπολογισμού: βέλτιστος παραλληλισμός του προβλήματος πρόσβασης

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1040066
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Αφράτη, Φώτω Ν.
Κίτσιου Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες

3. Synthesis of deadlock-free parallel programs

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1040068
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Justo, Ribeiro G. R.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες

4. A clustering concept for optimal access to large PROLOG knowledge bases

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1040076
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Garidis, Christos
Karagiannis, Dimitris
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα

5. Μετασχηματισμός βάσεων δεδομένων σε βάσεις γνώσης : περίπτωση μικροϋπολογιστών και δικτύων αυτών

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1040082
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Παναγιωτόπουλος, Ι.Χ.
Παπαθανασίου, Ελένη Ν.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα

6. KBSS: a knowledge based job-shop scheduling system

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1040095
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Charalambous, O.
Hindi, K. S.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα

7. Συγκριτική μελέτη της απόδοσης των αλγορίθμων συγχρονισμού που βασίζονται στα χρονογραμματόσημα για κατανεμημένες βάσεις δεδομένων

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1040104
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Γατοπούλου, Αγγελική
Θανόπουλος, Παναγιώτης
Μπούρας, Χρήστος
Σπυράκης, Παύλος
Τσατσούλης, Δημήτρης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα

8. Παραλλαγές Β-δένδρων για χρήση σε οπτικούς δίσκους

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1040107
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Μανωλόπουλος, Ιωάννης Βασ.
Πουλάκας, Γιώργος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα

9. Η εφαρμογή "soft systems" μεθοδολογίας στη σχεδίαση και ανάπτυξη περιβάλλοντος πληροφοριακού συστήματος για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Η περίπτωση νησιωτικού οικοσυστήματος

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1040112
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Δαρζέντας, Ιωάννης
Σπύρου, Θωμάς
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα

10. Μεθοδολογική προσέγγιση της εισαγωγής πληροφοριακών συστημάτων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1040117
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Μανωλόπουλος, Νίκος
Χαμηλοθώρης, Ιωάννης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα

11. Η υλοποίηση ενός βοηθού απεικόνισης: από τις προδιαγραφές στον σχεδιασμό πληροφοριακών συστημάτων

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1040123
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Καταλαγαριανός, Παναγιώτης Κ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα

12. Προστασία προσωπικών πληροφοριών. Πλαίσιο αρχών - Τεχνική εξειδίκευση

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1040126
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Γκρίτζαλης, Δημήτρης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα

13. Αυτοματοποίηση στο ευρωπαϊκό γραφείο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1040130
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Pantoglou, George
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα

14. CIRRUS: ένα σύστημα μεταγωγής μηνυμάτων για την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1040139
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, Ομάδα Εργασίας MSS
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα

15. Προδιαγραφές για τη δημιουργία προγραμματιστικού περιβάλλοντος για την παροχή συμβουλών σε απομακρυσμένο περιβάλλον από ειδικούς με εφαρμογή στην ιατρική

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1040744
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Γαροφαλάκης, Γιάννης
Κουσιεράς, Χαράλαμπος
Μπασίρογλου, Παναγιώτης
Μπούρας, Χρήστος
Παπουτσόπουλος, Γεώργιος
Σπυράκης, Παύλος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

16. 3ο Πανελλήνιο συνέδριο πληροφορικής, Η πληροφορική στη δεκαετία του '90. Ενότητα Α2. Τηλεπληροφορική - Δίκτυα - Νέες υπηρεσίες

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1040748
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Μητρόπουλος, Σ. Σ.
Σκάγιαννης, Νίκος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες

17. Μια τεχνική συγχρονισμού του δέκτη τηλεοπτικής επικοινωνίας σε δίκτυο ολοκληρωμένων υπηρεσιών

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1040751
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Ανδρεάτος, Αντώνης Σ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες

18. Ολοκληρωμένο περιβάλλον λογισμικού για σχεδίαση χημικών διεργασιών

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1040755
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Λαριντζανάκης, Μάνος
Παπαφωτίου, Κώστας
Κύρια θεματική κατηγορία:
Μηχανική Λογισμικού

19. Παράθυρα τύπου "Χ" - Διερεύνηση νέων τρόπων επικοινωνίας (Interfaces)

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1040766
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Τακόλας, Νίκος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Μηχανική Λογισμικού

20. Επιλογή εκδόσεων λογισμικού με αντικειμενοστροφή προγραμματισμού

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1040768
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Ψαρομήλιγκος, Ιωάννης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Μηχανική Λογισμικού