3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής. Η πληροφορική στη δεκαετία του '90. Τεχνολογία - αναπτυξιακή πολιτική (Τόμος 2)

Conference Proceedings uoadl:1001804 5291 Read counter

Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Original Title:
3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής. Η πληροφορική στη δεκαετία του '90. Τεχνολογία - αναπτυξιακή πολιτική (Τόμος 2)
Languages of Item:
Greek
English
Collectivity:
Ελληνική Εταιρία Επιστημόνων Η/Υ και Πληροφορικής
Publisher:
Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών
Editor:
Κοίλιας, Χρήστος
Year of publication:
1991
Place of publication:
Αθήνα
Main subject category:
Computer science
Other subject categories:
Databases and Information Systems
Artificial Intelligence
Programming Languages
Keywords:
Παράλληλα συστήματα, Τηλεματική, Περιβάλλον προγραμματισμού, Έμπειρα συστήματα
Number of pages:
618
Bib number:
351139
Usher Number:
004 ΠΣΠ1991 π 1991 2
Notes:
3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής, Αθήνα, Μάιος, 1991

Φίλτρο

 

1. Το θέμα της ευρωστίας (ROBUSTNESS) παράλληλων υπολογισμών (σύγχρονες εξελίξεις)

Conference Paper uoadl:1040064
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Spirakis, P. G.
Main subject category:
Algorithms and Theory of Computation

2. Μοντέλα και αλγόριθμοι παράλληλου υπολογισμού: βέλτιστος παραλληλισμός του προβλήματος πρόσβασης

Conference Paper uoadl:1040066
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Afrati, Foto N.
Kitsiou D.
Main subject category:
Networks and Telecommunications

3. Synthesis of deadlock-free parallel programs

Conference Paper uoadl:1040068
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Justo, Ribeiro G. R.
Main subject category:
Networks and Telecommunications

4. A clustering concept for optimal access to large PROLOG knowledge bases

Conference Paper uoadl:1040076
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Garidis, Christos
Karagiannis, Dimitris
Main subject category:
Databases and Information Systems

5. Μετασχηματισμός βάσεων δεδομένων σε βάσεις γνώσης : περίπτωση μικροϋπολογιστών και δικτύων αυτών

Conference Paper uoadl:1040082
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Παναγιωτόπουλος, Ι.Χ.
Παπαθανασίου, Ελένη Ν.
Main subject category:
Databases and Information Systems

6. KBSS: a knowledge based job-shop scheduling system

Conference Paper uoadl:1040095
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Charalambous, O.
Hindi, K. S.
Main subject category:
Databases and Information Systems

7. Συγκριτική μελέτη της απόδοσης των αλγορίθμων συγχρονισμού που βασίζονται στα χρονογραμματόσημα για κατανεμημένες βάσεις δεδομένων

Conference Paper uoadl:1040104
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Γατοπούλου, Αγγελική
Θανόπουλος, Παναγιώτης
Μπούρας, Χρήστος
Spirakis, P. G.
Τσατσούλης, Δημήτρης
Main subject category:
Databases and Information Systems

8. Παραλλαγές Β-δένδρων για χρήση σε οπτικούς δίσκους

Conference Paper uoadl:1040107
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Μανωλόπουλος, Ιωάννης Βασ.
Πουλάκας, Γιώργος
Main subject category:
Databases and Information Systems

9. Η εφαρμογή "soft systems" μεθοδολογίας στη σχεδίαση και ανάπτυξη περιβάλλοντος πληροφοριακού συστήματος για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Η περίπτωση νησιωτικού οικοσυστήματος

Conference Paper uoadl:1040112
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Δαρζέντας, Ιωάννης
Σπύρου, Θωμάς
Main subject category:
Databases and Information Systems

10. Μεθοδολογική προσέγγιση της εισαγωγής πληροφοριακών συστημάτων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς

Conference Paper uoadl:1040117
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Μανωλόπουλος, Νίκος
Χαμηλοθώρης, Ιωάννης
Main subject category:
Databases and Information Systems

11. Η υλοποίηση ενός βοηθού απεικόνισης: από τις προδιαγραφές στον σχεδιασμό πληροφοριακών συστημάτων

Conference Paper uoadl:1040123
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Καταλαγαριανός, Παναγιώτης Κ.
Main subject category:
Databases and Information Systems

12. Προστασία προσωπικών πληροφοριών. Πλαίσιο αρχών - Τεχνική εξειδίκευση

Conference Paper uoadl:1040126
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Γκρίτζαλης, Δημήτρης
Main subject category:
Databases and Information Systems

13. Automation in the european patent office

Conference Paper uoadl:1040130
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Pantoglou, George
Main subject category:
Databases and Information Systems

14. CIRRUS: ένα σύστημα μεταγωγής μηνυμάτων για την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία

Conference Paper uoadl:1040139
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, Ομάδα Εργασίας MSS
Main subject category:
Databases and Information Systems

15. Προδιαγραφές για τη δημιουργία προγραμματιστικού περιβάλλοντος για την παροχή συμβουλών σε απομακρυσμένο περιβάλλον από ειδικούς με εφαρμογή στην ιατρική

Conference Paper uoadl:1040744
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Γαροφαλάκης, Γιάννης
Κουσιεράς, Χαράλαμπος
Μπασίρογλου, Παναγιώτης
Μπούρας, Χρήστος
Παπουτσόπουλος, Γεώργιος
Spirakis, P. G.
Main subject category:
Technology - Computer science

16. 3ο Πανελλήνιο συνέδριο πληροφορικής, Η πληροφορική στη δεκαετία του '90. Ενότητα Α2. Τηλεπληροφορική - Δίκτυα - Νέες υπηρεσίες

Conference Paper uoadl:1040748
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Μητρόπουλος, Σ. Σ.
Σκάγιαννης, Νίκος
Main subject category:
Networks and Telecommunications

17. Μια τεχνική συγχρονισμού του δέκτη τηλεοπτικής επικοινωνίας σε δίκτυο ολοκληρωμένων υπηρεσιών

Conference Paper uoadl:1040751
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Ανδρεάτος, Αντώνης Σ.
Main subject category:
Networks and Telecommunications

18. Integrated software environment for process design

Conference Paper uoadl:1040755
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Λαριντζανάκης, Μάνος
Παπαφωτίου, Κώστας
Main subject category:
Software Engineering

19. Παράθυρα τύπου "Χ" - Διερεύνηση νέων τρόπων επικοινωνίας (Interfaces)

Conference Paper uoadl:1040766
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Τακόλας, Νίκος
Main subject category:
Software Engineering

20. Επιλογή εκδόσεων λογισμικού με αντικειμενοστροφή προγραμματισμού

Conference Paper uoadl:1040768
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Psaromiligos, Yiannis
Main subject category:
Software Engineering