16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας. Χημεία και ποιότητα ζωής. Πρακτικά (τ. 1)

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001839 1050 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας. Χημεία και ποιότητα ζωής. Πρακτικά (τ. 1)
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Αγγλικά
Συλλογικό όργανο:
Ένωση Ελλήνων Χημικών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας
Έτος έκδοσης:
1995
Κύρια θεματική κατηγορία:
Χημεία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Οργανική χημεία
Βιοτεχνολογία
Βιοχημεία
Ανόργανη χημεία
Χημική Μηχανική και Τεχνολογία Υλικών
Αριθμός σελίδων:
564
Bib number:
501875
Ταξιθετικός αριθμός:
338.476609495 ΠΣΧ1995 χ 1995- 1
Σημειώσεις:
Αθήνα, 4-8 Δεκεμβρίου 1995

Φίλτρο

 

1. Νέες προσεγγίσεις στη σύνθεση αμινοκυκλοπεντιτολών μέσω ενδομοριάκης κυκλοπροσθήκης νιτριλοξειδίου σε παράγωγα σακχάρων

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1050680
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Γάλλος, Ιωάννης Κ.
Ξυραφάκη, Βασιλική Π.
Κουμπής, Αλέξανδρος Ε.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Χημεία

2. Παραγωγή και αντιδράσεις ελεύθερων ριζών στην C-1 θέση διαφόρων νουκλεοζιτών

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1050684
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Γκιμήσης, Α.
Χατζηλιάλογλου, Χ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Χημεία

3. Σύνθεση και αντιδράσεις των 2-νιτρο-1-αρυλοπυρρολίων. Μελέτη της διαμόρφωσης του αιθυλιο Ν-[2-(2-νιτρο-1-πυρρόλο)φαινυλιο]-Ν-τολουόλιο-4-σουλφοναμιδίου

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1050696
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Δημητρόπουλος, Ιωάννης Ν.
Κόρακας, Δημήτριος
Σκούλικα, Σταυρούλα
Βαρβούνης, Γεώργιος
Cobb, Jonathan
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βιοχημεία

4. Σύνθεση των 2-αρυλο-1,2,3-τριαζολυλο-1οξειδίων

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1050703
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Χατζηαντωνίου-Μαρούλη, Κωνσταντίνα Π.
Οικονόμου, Βασιλική
Παρισοπούλου, Εύη Σ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Οργανική χημεία

5. Σύνθεση και μελέτη βιολογικής δράσης νέων 4-υποκατεστημένων οξαδιαζολο-κουμαρίνων

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1050712
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Νικολαΐδης, Δ. Ν.
Φυλακτακίδου, Κ. Χ.
Χατζηπαύλου-Λίτινα, Δ.
Λίτινας, Κ. Ε.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Οργανική χημεία

6. Σύνθεση παραγώγων της [1,2,3]τριαζολο[5,1-f][1,2,4]τριαζίνης. Ένα νέο συμπυκνωμένο ετεροκυκλικό σύστημα

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1050718
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Λάσκος, Στάθης
Λιάνης, Πυγμαλίων
Ρόδιος, Νέστορας Α.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Οργανική χημεία

7. Συζυγής προσθήκη του 2-(1,3-διοξολαν-2-υλο)αιθυλομαγνήσιο βρωμιδίου σε κυκλοαλκεν-3-όνες1

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1050723
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Τσάνταλη, Γ. Γ.
Τακάκης, Ι. Μ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Οργανική χημεία

8. Μεθοδολογία σύνθεσης καφρενικών δακτυλίων. Ολική ασύμμετρη σύνθεση της κομπρεταστατίνης D-1

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1050729
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Κουλαδούρος, Ηλίας Α.
Σουφλή, Ιωάννα Χ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φαρμακευτική

9. Στερεοχημική μελέτη της φωτοοξείδωσης αλκενίων με 1η NMR φασματοσκόπια

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1050739
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Ορφανόπουλος, Μιχαήλ
Κύρια θεματική κατηγορία:
Χημεία

10. Νέα φθορίζοντα υποστρώματα για τη μελέτη της δευτεροταγούς εξειδίκευσης της προλυλο-ολιγοπεπτιδάσης

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1050746
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Νούλα, Κατερίνα
Γκλαβάς, Μάριος
Κόκοτος, Γεώργιος
Τζουγκράκη, Χρύσα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Οργανική χημεία

11. Φωσφινικά ψευδοπεπτίδια ως βάση για την ανάπτυξη ισχυρών και εκλεκτικών αναστολέων Zn-πρωτεασών

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1050946
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Γιωτάκης, Αθανάσιος Ε.
Βασιλείου, Σ.
Jiracek, J.
Dive, A.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βιοχημεία

12. Συνθετικοί αναστολείς της φωσφολίπασης Α2

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1050947
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Κόκοτος, Γεώργιος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Οργανική χημεία

13. Αντιδράσεις οπτικώς ενεργών Ν-υδροξυηλεκτριμιδοεστερών α-αμινοξέων με ενώσεις ενεργού μεθυλενίου. Σύνθεση και μελέτη δομής οπτικώς ενεργών τετραμικών οξέων

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1050953
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Δέτση, Αναστασία
Μπουλουγούρης, Γιώργος
Ιγγλέση-Μαρκοπούλου, Όλγα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Οργανική χημεία

14. Σταδιακός μηχανισμός της [2+2] κυκλοπροσθήκης του τετρακυανο αιθυλενίου (TCNE) στο 2,5-διμεθυλο-2,4-εξαδιένιο. Συνεργική δράση συζυγίας και υπερσυζυγίας για την παρατήρηση απομακρυσμένου "ε" δευτεροταγούς ισοτοπικού φαινομένου

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1050956
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Βασιλικογιαννάκης, Γεώργιος
Ορφανόπουλος, Μιχαήλ
Κύρια θεματική κατηγορία:
Χημεία

15. Οξείδωσις αμινών μέσω του συστήματος Cu/CCI4/Et4N

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1050959
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Παρασκευάς, Σπυρίδων Μ.
Σαββόγιας, Σπυρίδων
Κύρια θεματική κατηγορία:
Οργανική χημεία

16. Ταυτοποίηση αντιγονικών περιοχών και περιοχών δέσμευσης στην εσωκυτταρική αλληλουχία της β-αλυσίδας του υποδοχέα της ιντερλευκίνης-2(IL-2Rβ)

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1050967
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Διονυσοπούλου, Ελένη
Σωτηροπούλου, Γεωργία
Κορδοπάτης, Παύλος Α.
Meloen, R.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φαρμακολογία

17. Δομικές αλλαγές στη θέση 5 της αγγειοτενσίνης ΙΙ επηρεάζουν διαφορετικά τη συγγένεια προς τον υποδοχέα

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1050972
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Ασημομύτης, Ν.
Μαγκαφά, Βασιλική
Ράπτης, Δ.
Μάνεση-Ζούπα, Ευδοξία
Θεοδωρόπουλος, Δ.
Κορδοπάτης, Παύλος Α.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βιοχημεία

18. Ο ρόλος της αποπτωτικής δράσης του καδμίου σε κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1050975
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Τσάγκαρης, Γ. Θ.
Τζωρτζάτου-Σταθοπούλου, Φωτεινή
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βιοχημεία

19. Σύνθεση των φουρανοδιτερπενίων (+-)-κοροναρίνη Ε και (+-)-διυδροκοροναρίνη Ε

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1050979
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Ραγκούση, Βαλεντίνη
Λιάπη, Μαρία
Κύρια θεματική κατηγορία:
Οργανική χημεία

20. Σύνθεση πολυυδρόξυ-πυρρολιδινών μέσω αντιδράσεων κυκλοπροσθήκης νιτρονών παραγώγων σακχάρων

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1050983
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Αργυρόπουλος, Νικόλαος Γ.
Γάλλος, Ιωάννης Κ.
Παναγιωτίδης, Θεόδωρος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Οργανική χημεία