Σχέση εσωτερικού και κοινοτικού δικαίου

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1002047 238 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Εργατικού Δικαίου
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σχέση εσωτερικού και κοινοτικού δικαίου
Έτος έκδοσης:
1990
Bib number:
95265
Ταξιθετικός αριθμός:
349.2(4-672EC)(063) ΣΕΚ1990 1990