Διεθνείς και πολυεθνικές διαστάσεις εργατικού δικαίου πολυεθνικοί όμιλοι επιχειρήσεων και εργασιακές σχέσεις

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1002048 193 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Εργατικού Δικαίου
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διεθνείς και πολυεθνικές διαστάσεις εργατικού δικαίου πολυεθνικοί όμιλοι επιχειρήσεων και εργασιακές σχέσεις
Έτος έκδοσης:
1998
Bib number:
95544
Ταξιθετικός αριθμός:
349.23(063)ΔΠΔ1998 1998