Ιωάννης και Θεοδόσιος Ζυγομαλάς: Πατριαρχείο-Θεσμοί-Χειρόγραφα

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1002312 520 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ιωάννης και Θεοδόσιος Ζυγομαλάς: Πατριαρχείο-Θεσμοί-Χειρόγραφα
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Αγγλικά
Γερμανικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ioannes et Theodosios Zygomalas
Εκδότης:
Δαίδαλος
Επιμελητής:
Περεντίδης, Σταύρος
Στείρης, Γεώργιος Χρ.
Έτος έκδοσης:
2009
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βυζαντινή και νεοελληνική λογοτεχνία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Θρησκεία
Πηγές πληροφόρησης
Λέξεις-κλειδιά:
Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, Έλληνες λόγιοι
Αριθμός σελίδων:
372
ISBN:
978-960-019-1347-1
Bib number:
591018
Ταξιθετικός αριθμός:
888.5411 ΖυγΙ ΠερΣ ι 2009
Σημειώσεις:
Εισηγήσεις από ένα συμπόσιο που διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και τη Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού του Άργους (Δ.Ε.ΠΟ.ΑΡ.), τον Ιούνιο του 2006 στο Άργος

Φίλτρο

 

1. Περί ήθους: Gerlach και Ζυγομαλάδες

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1040788
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Δημιουργός:
Eideneier, Hans
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βυζαντινή και νεοελληνική λογοτεχνία

2. Beobachtungen zur Biographie des Kopisten Symeon Kabasilas

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1040794
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Δημιουργός:
Gamillscheg, Ernst
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βυζαντινή και νεοελληνική λογοτεχνία

3. Ioannes und Theodosios Zygomalas - Stephen Gerlach - Martin Crusius. Der Sammelcodex Chart. A 386 der Forschungsbibliothek Gotha zwischen Konstantinopel und Tübingen

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1040808
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Δημιουργός:
Gastgeber, Christian
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βυζαντινή και νεοελληνική λογοτεχνία

4. The letter network of Ioannes and Theodosios Zygomalas

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1040854
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Δημιουργός:
Rhoby, Andreas
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βυζαντινή και νεοελληνική λογοτεχνία

5. Το ρηματικό σύστημα στις Θεματοεπιστολές του Θεοδοσίου Ζυγομαλά

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1040861
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Δημιουργός:
Solti, Dora E.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βυζαντινή και νεοελληνική λογοτεχνία

6. "We engaged a Master of Philosophy like other Teachers". John and Theodosius Zygomalas and some Philosophical discussions in the Second Half of the 16th century

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1040887
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Δημιουργός:
Στείρης, Γεώργιος Χρ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βυζαντινή και νεοελληνική λογοτεχνία

7. Το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως και ο νοτάριός του Θεοδόσιος Ζυγομαλάς στα χρόνια 1564-1565

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1040894
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Δημιουργός:
Αποστολόπουλος, Δ. Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βυζαντινή και νεοελληνική λογοτεχνία

8. Περί της εκπαιδευτικής δραστηριότητος των Ζυγομαλάδων

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1040908
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Δημιουργός:
Καραθανάσης, Αθανάσιος Ε.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βυζαντινή και νεοελληνική λογοτεχνία

9. Έργα του Θεοδοσίου Ζυγομαλά σε λανθάνον χεορόγραφο από τη μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών στη Σόφια (κωδ. Dujcev gr. 353)

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1040915
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Δημιουργός:
Κατσαρός, Βασίλης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βυζαντινή και νεοελληνική λογοτεχνία

10. Θεολογικά και εκκλησιολογικά της εποχής των Ζυγομαλάδων και η συμμετοχή τους σε αυτά

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1040917
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Δημιουργός:
Μεταλληνός, Γεώργιος Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βυζαντινή και νεοελληνική λογοτεχνία

11. Θεοδόσιος Ζυγομαλάς, έξαρχος καθολικός και έξαρχος πατριαρχικός. Οι όροι και η σημασία τους

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1040926
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Δημιουργός:
Παΐζη - Αποστολοπούλου, Μάχη
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βυζαντινή και νεοελληνική λογοτεχνία

12. Ο Θεοδόσιος Ζυγομαλάς για τους προγόνους και την συγγένεια

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1040932
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Δημιουργός:
Περεντίδης, Σταύρος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βυζαντινή και νεοελληνική λογοτεχνία

13. Leunclavius και Ζυγομαλάς. Δύο φίλοι μεταξύ μιας Μεγάλης και Μικρής Συνόψεως

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1040938
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Δημιουργός:
Πιτσάκης , Κωνσταντίνος Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βυζαντινή και νεοελληνική λογοτεχνία

14. Οι Θεματοεπιστολαί του Θεοδοσίου Ζυγομαλά και η μετάβαση από τη βυζαντινή στην πρώιμη νεοελληνική παράδοση

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1040943
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Δημιουργός:
Τουφεξής, Νότης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βυζαντινή και νεοελληνική λογοτεχνία

15. Όψεις της μεταβυζαντινής κοινωνίας του 16ου αιώνος. Οι άρχοντες στην Κωνσταντινούπολη και στις Ηγεμονίες

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1040953
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Δημιουργός:
Φαλάγγας, Ανδρονίκος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βυζαντινή και νεοελληνική λογοτεχνία