1ο Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας και Πολιτισμού της Θεσσαλίας: πρακτικά συνεδρίου, 9-11 Νοεμβρίου 2006 (τ.2)

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1002444 2577 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
1ο Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας και Πολιτισμού της Θεσσαλίας: πρακτικά συνεδρίου, 9-11 Νοεμβρίου 2006 (τ.2)
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Αγγλικά
Γαλλικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
1st International Congress on the History and Culture of Thessaly: congress proceedings, 9-11 November 2006 (τ. 2)
Συλλογικό όργανο:
Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας και Πολιτισμού της Θεσσαλίας
Εκδότης:
Αλέξανδρος Ε.Π.Ε.
Έτος έκδοσης:
2008
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Πολιτισμός και Πολιτιστική Διαχείριση
Λέξεις-κλειδιά:
Θεσσαλία, Αρχαιότητες, Αρχαιολογία, Ανασκαφές
Αριθμός σελίδων:
646
ISBN:
978-960-8092-60-0 (set) / 978-960-8092-62-4 (τ. 2)
Bib number:
551412
Ταξιθετικός αριθμός:
938.217 ΔΣΙΠΘ2006 π 2008 2
Σημειώσεις:
Γκλεγκλέ, Λίλα Π. (φιλολογική επιμέλεια)
Η έκδοση συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2000-2006 Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Φίλτρο

 

41. Δημοσιονομικές επιπτώσεις της ένωσης της Θεσσαλίας με την Ελλάδα

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1010170
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Αντωνίου, Αντώνης Α.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Νεώτερη ελληνική ιστορία

42. Γεωργία και πολιτισμός στη Θεσσαλία: Βίοι παράλληλοι

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1010174
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Κοντσιώτου, Ελένη Κ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πολιτισμός και Πολιτιστική Διαχείριση

43. Γλωσσική επισκόπηση της Θεσσαλίας

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1010177
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Ρουσιάκης, Σωτήριος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ελληνική γλώσσα

44. Η Θεσσαλία μέσα από τα παραμύθια της: ανέκδοτα θεσσαλικά παραμύθια από το Αρχείο του Εργαστηρίου Λόγου και Πολιτισμού το Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1010186
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Αναγνωστόπουλος, Βασίλειος Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Λαογραφία

45. Επιβίωση στοιχείων και αξιών της θεσσαλικής αρχιτεκτονικής παράδοσης στη σύγχρονη αρχιτεκτονική των πόλεών μας

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1010205
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Σαμαράς, Νικόλαος Χ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχιτεκτονική

46. Όψεις της τοπικής εκπαιδευτικής ιστορίας μέσα από ένα πρόγραμμα των Γενικών Αρχείων Ν. Λάρισας

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1010230
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Γουλούλης, Σταύρος Γ.
Παλιούγκας, Θεόδωρος Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

47. Οι Βιβλιοθήκες της Θεσσαλίας: "Εστίες γνώσης και πολιτισμού". Ο νέος ρόλος των Βιβλιοθηκών στη "δια βίου μάθηση" και την κοινωνία της πληροφορίας

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1010511
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Σδρόλια - Κρανιά, Παρασκευή
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πολιτισμός και Πολιτιστική Διαχείριση

48. Οι ψηφιακές συλλογές του Δημοτικού Κέντρου Ιστορίας και Τεκμηρίωσης: νέες υπηρεσίες απομακρυσμένης πρόσβασης για την υποστήριξη της έρευνας και της εκπαίδευσης

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1010518
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Παπαδόπουλος, Ευγένιος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πολιτισμός και Πολιτιστική Διαχείριση

49. Αναπαραστάσεις της Καρδίτσας με αφορμή το Μουσείο Πόλης

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1010524
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Λέκκα, Φωτεινή
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πολιτισμός και Πολιτιστική Διαχείριση

50. Ο Πηνειός υδάτινος δρόμος πολιτισμού

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1010527
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Ρούσκας, Ιωάννης Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πολιτισμός και Πολιτιστική Διαχείριση

51. Κοινωνική εξαθλίωση των "Κολίγων"

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1010534
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Αθανασόπουλος, Θάνος Κ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνιολογία

52. Η Λίμνη Κάρλα. Πορεία προς τη Νεο-Βοιβηϊδα. Από τον 20ο στον 21ο αι.

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1010538
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Στουρνάρας, Γρηγόρης Ι.
Μωραΐτη, Σταματία
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φυσική Γεωγραφία

53. Πέτρινα τοξωτά γεφύρια και υδατογέφυρες στο Πήλιο. Μοναδικά μνημεία μιας πολιτιστικής κληρονομιάς που χάνεται μέρα με τη μέρα

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1010544
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Γκράσσος, Γεώργιος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχιτεκτονική

54. Ετερότητα και περιηγητική γραφή. Η Λάρισα από τον 16ο έως τις αρχές του 20ου αιώνα

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1010548
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Πολέζε, Χριστίνα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Νεώτερη ελληνική ιστορία

55. "Ομόλιον" Δήμου Ευρυμενών, Νομού Λαρίσης: Ονομασία - Ιστορία - Πολιτισμός

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1010553
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Τσιγκαροπούλου, Αθηνά Ι.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Νεώτερη ελληνική ιστορία