Τόμος προς τιμήν Κωνσταντίνου Τριανταφυλλόπουλου: επί τη τεσσαρακονταετηρίδι της καθηγεσίας του

Τιμητική Έκδοση uoadl:1002462 4081 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Πρωτότυπος Τίτλος:
Τόμος προς τιμήν Κωνσταντίνου Τριανταφυλλόπουλου: επί τη τεσσαρακονταετηρίδι της καθηγεσίας του
Τιμώμενο πρόσωπο ή συλλογικό όργανο:
Τριανταφυλλόπουλος , Κωνσταντίνος Δ.
Εκδότης:
[χ.ό.]
Έτος έκδοσης:
1959
Τόπος έκδοσης:
Αθήναι
Αριθμός σελίδων:
524
Bib number:
86920
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) TριΚ τ 1959

Φίλτρο

 

1. Σύγκρισις του βυζαντιακού φονικού δικαίου προς το αρχαίον ελληνικόν και μάλιστα το αττικόν δίκαιον

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003206
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Γαρδίκας, Κωνσταντίνος Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία του δικαίου

2. Τα αντικείμενα και αι δυνατότητες της συγχρόνου νομισματικής πολιτικής

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003207
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Δελιβάνης, Δημήτριος Ι.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

3. Η φορολογική κατοικία ως τίτλος φορολογίας

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003211
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Δερτιλής, Παναγιώτης Β.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φορολογικό δίκαιο

4. Διεξαγωγή δίκης άνευ πληρεξουσιότητος και συνέπεια αυτής

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003213
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Ράμμος, Γεώργιος Θ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

5. Παραβιάσεις υπό του ατόμου κανόνων διεθνούς δικαίου

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003215
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Ευσταθιάδης, Κωνσταντίνος Θ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διεθνές Δίκαιο

6. Αι εθνικοποιήσεις εις τα νέα ευρωπαϊκά συντάγματα

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003218
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Σβώλος, Αλέξανδρος Ι.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ευρωπαϊκό Δίκαιο

7. Ο νόμος του Habeas Corpus του 1679

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003223
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Σγουρίτσας , Χρήστος Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ανθρώπινα δικαιώματα

8. Ζητήματα εκ της διαδικασίας του διαζυγίου

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003227
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Μαριδάκης, Γεώργιος Σ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Οικογενειακό δίκαιο

9. Η καθιέρωσις των αρχών της Νυρεμβέργης υπό της συνδιασκέψεως του Λονδίνου 1945

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003232
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Σπυρόπουλος , Ιωάννης Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διεθνές Δίκαιο

10. Δικαιοδοσία επί διεθνών διαφορών ιδιωτικού δικαίου κατα τους καποδιστριακούς χρόνους

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003234
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Ζέπος, Παναγιώτης Ι.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία του δικαίου

11. Λαϊκόν και επίσημον δίκαιον εις την νομικήν ζωήν

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003235
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Μιχαηλίδης - Νουάρος, Γεώργιος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

12. Η νομική θέσις του ενεχυρούχου δανειστού μετά την πτώχευσιν του ενεχυράσαντος

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003239
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Ρόκας, Κωνσταντίνος Ν.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πτωχευτικό δίκαιο

13. Η αυτονομία του δικαίου και ο νόμος των αρχαίων ελλήνων

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003241
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Κωνσταντόπουλος, Δημήτριος Σ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαίο ελληνικό δίκαιο

14. Η δικαιοπραξία ως κανών δικαίου

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003244
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Τσάτσος , Κωνσταντίνος Δημ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό δίκαιο

15. Αρχαία περίπτωσις επιρροής απρόβλεπτων γεγονότων επί της τύχης συμβάσεως δημοσίου έργου

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003246
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Τσάτσος, Θεμιστοκλής Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ενοχικό δίκαιο

16. Ελληνικαί κοινότητες σωματεία και ιδρύματα εν Αιγύπτω

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003248
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Βάλληνδας , Πέτρος Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

17. Εν είδος επιβιώσεως της μονιμότητος των δημοσίων υπαλλήλων εν περιπτώσει καταργήσεως θέσεων

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003249
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Στασινόπουλος, Μιχάλης Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δημόσιο Δίκαιο

18. Η εξατομίκευσις του ποινικού δικαίου κατά τον νέον ποινικόν κώδικα

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003251
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Παπακυριακόπουλος , Ιωάννης Π.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ποινικό δίκαιο

19. Ποιον το βιβλίον των μεταγραφών

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003253
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Γαζής, Ανδρέας Α.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εμπράγματο δίκαιο

20. Dixit Isocrates, et post eum Iulianus imperator, civitates esse immortales

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003256
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Τενεκίδης, Γεώργιος Κ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαίο ελληνικό δίκαιο