Εράνιον προς Γεώργιον Σ. Μαριδάκην επί τη συμπληρώσει τριάκοντα πέντε ετών πανεπιστημιακής διδασκαλίας: (τ. 1) ιστορία του δικαίου

Τιμητική Έκδοση uoadl:1002464 4821 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Πρωτότυπος Τίτλος:
Εράνιον προς Γεώργιον Σ. Μαριδάκην επί τη συμπληρώσει τριάκοντα πέντε ετών πανεπιστημιακής διδασκαλίας: (τ. 1) ιστορία του δικαίου
Μεταφρασμένος τίτλος:
Eranion in honorem Georgil S. Maridakis qui in fungendo professoris munere annos iam XXXV docendo consumpsit: (vol. Ι) historia luris
Τιμώμενο πρόσωπο ή συλλογικό όργανο:
Μαριδάκης, Γεώργιος Σ.
Εκδότης:
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1963
Τόπος έκδοσης:
Εν Αθήναις
Αριθμός σελίδων:
366
Bib number:
86932
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΜΑΡ I-III
Σημειώσεις:
περιέχει: εξασέλιδο σελ. 756-766

Φίλτρο

 

1. Rechtstheoretische begriffsfestlegungen im anschluss an einige sätze aus Platon‘ s «MINOS»

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003050
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Becker, Walter G.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία του δικαίου

2. L’ interpretation des règles exceptionnelles

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003052
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Blagojević, Borislav T.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία του δικαίου

3. Logic and the law

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003055
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Castberg, Frede
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία του δικαίου

4. Περί της προαιρέσεως κατ' Αριστοτέλη

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003057
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Δεσποτόπουλος, Κωνσταντίνος Ι.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία του δικαίου

5. Η βούλησις του νομοθέτου και το νόημα του νόμου

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003059
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Μιχελάκης, Εμμανουήλ Μ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία του δικαίου

6. Autonome und kontrolle in Europäischen aktienrechten

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003061
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Bärmann, Johannes
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιδιωτικό δίκαιο

7. Wettbewerbsverstösse und warenzeichenverletzungen mit auslandsbeziehung in der deutschen rechtsprechung

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003063
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Bussmann, Kurt
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εμπορικό Δίκαιο

8. Über eine änderung des deutschen familienrechts

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003065
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Dölle, Hans
Κύρια θεματική κατηγορία:
Οικογενειακό δίκαιο

9. Zur rechtsstellung heranwachsender minderjähriger im rechtsgeschäftlichen verkehr nach deutschem zivilrecht unter rechtsvergleichender heranziehung des griechischen zivilgesetzbuchs

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003067
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Eisser, Georg

10. Περί την έννοιαν του βοηθού εκπληρώσεως και του προστηθέντος

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003069
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Γαζής , Ανδρέας Α.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιδιωτικό δίκαιο

11. Die bedeutung otto von gierkes für das moderne arbeitsrecht

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003071
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Isele, Hellmut Georg
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εργατικό Δίκαιο

12. Problèmes de jurdiction intenationale en droit grec

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003072
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Μητσόπουλος, Γεώργιος Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

13. Η πλάνη περί τας ιδιότητας του πράγματος

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003074
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Μπαΐλας, Δημήτριος Ιω.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εμπράγματο δίκαιο

14. Die gesellschaft zwischen ehegatten

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003076
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Müller-Freienfels, Wolfram
Κύρια θεματική κατηγορία:
Οικογενειακό δίκαιο

15. Le silence: (Étude de Droit civil français)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003078
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Nerson, Roger
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό δίκαιο

16. Συμβολή εις την ιστορίαν και την έννοιαν της ασφαλιστικής συμβάσεως

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003080
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Πέρδικας, Παναγιώτης Λ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ασφαλιστικό δίκαιο

17. Zur rechtlichen bedeutung der erledigungserklärung nach deutschem zivilprozessrecht

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003082
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Pohle, Rudolf
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

18. Τα υποκειμενικά όρια του δεδικασμένου αλλοδαπής αποφάσεως εν ημεδαπή

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003083
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Ράμμος, Γεώργιος Θ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

19. Δικαιώματα του κυρίου επί των καρπών και των άλλων συστατικών του πράγματος

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003085
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Σημαντήρας, Κωνσταντίνος Ι.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εμπράγματο δίκαιο

20. Η προς σύνταξιν διαθήκης ανικανότης του δικαστικώς απηγορευμένου και του υπό αντιλήπτορα ασώτου και ο χρόνος ενάρξεως αυτής (ΑΚ 1719)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003086
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Σόντης, Ιωάννης Μ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κληρονομικό δίκαιο