Εράνιον προς Γεώργιον Σ. Μαριδάκην επί τη συμπληρώσει τριάκοντα πέντε ετών πανεπιστημιακής διδασκαλίας: (τ. 1) ιστορία του δικαίου

Τιμητική Έκδοση uoadl:1002464 5906 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Πρωτότυπος Τίτλος:
Εράνιον προς Γεώργιον Σ. Μαριδάκην επί τη συμπληρώσει τριάκοντα πέντε ετών πανεπιστημιακής διδασκαλίας: (τ. 1) ιστορία του δικαίου
Μεταφρασμένος τίτλος:
Eranion in honorem Georgil S. Maridakis qui in fungendo professoris munere annos iam XXXV docendo consumpsit: (vol. Ι) historia luris
Τιμώμενο πρόσωπο ή συλλογικό όργανο:
Μαριδάκης, Γεώργιος Σ.
Εκδότης:
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1963
Τόπος έκδοσης:
Εν Αθήναις
Αριθμός σελίδων:
366
Bib number:
86932
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΜΑΡ I-III
Σημειώσεις:
περιέχει: εξασέλιδο σελ. 756-766

Φίλτρο

 

1. Κριτικαί και ερμηνευτικαί παρατηρήσεις εις πηγάς του ελληνικού δικαίου

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003280
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Χριστοφιλόπουλος, Αναστάσιος Π.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία του δικαίου

2. Στοιχεία αττικού δικαίου εις την κωμωδίαν του Μενάνδρου "Δύσκολος"

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003283
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Δημάκης, Παναγιώτης Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία του δικαίου

3. Antiche prescrizioni greche di purita cultuale in tema d'aborto

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003290
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Nardi , Enzo
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία του δικαίου

4. Verjährung von ansprüchen nach attischem recht

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003294
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Wolff , Hans Julius
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία του δικαίου

5. Το δίκαιον εις τας Ασσίζας της Αντιόχειας

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003296
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Ζέπος, Παναγιώτης Ι.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία του δικαίου

6. Die vertragsklauseln über das risiko und die schadensersatzverpflichtung beim werkvertrag im romischen recht

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003300
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Berneker , Erich
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ρωμαϊκό δίκαιο

7. La αλληλεγγύη nella legislazione di Giustiniano

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003303
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Frezza , Paolo
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ρωμαϊκό δίκαιο

8. Osservazioni sulla struttura del ragionamento dei giuristi

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003307
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Crif , Giuliano
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ρωμαϊκό δίκαιο

9. Mutuum und stipulatio

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003310
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Kaser , Max
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ρωμαϊκό δίκαιο

10. Die ursprungsgeschichte der exceptio doli und der actio de dolo malo

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003317
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Lubtow , Ulrich von
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ρωμαϊκό δίκαιο

11. Bemerkungen zur spätrepublikanischen kautelarpraxis

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003319
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Norr , Dieter
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ρωμαϊκό δίκαιο

12. Post Nuptias

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003321
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Alvaro, D' Ors
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ρωμαϊκό δίκαιο

13. Tryphoninus und Callistratus

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003323
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Seidl , Erwin
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ρωμαϊκό δίκαιο

14. De l'esclave romain au colon

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003325
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Stojcevic, Dragomir
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ρωμαϊκό δίκαιο

15. Le droit d ' acces aux tombeaux

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003327
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
De Visscher, Fernand
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ρωμαϊκό δίκαιο

16. Οικογενειακοί δεσμοί του Savigny προς δύο έλληνας μαθητάς του

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003330
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Κουγέας , Σωκράτης Β.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία του δικαίου

17. Ein beitrag zum usus modernus pandectarum insbesondere nach den dissertationen von samuel stryk und christian thomasius um die wende vom 17 zum 18 jahrhundert

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003335
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Schubart-Fikentscher , Gertrud
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία του δικαίου

18. Το αρχαίον έμβλημα της νομικής διατάξεως της ανατολικής χέρσου ελλάδος είναι γνήσιον ή νόθον;

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003337
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Στασινόπουλος, Μιχάλης Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία του δικαίου

19. Der gegenwärtige stand der disziplin der neueren privatrechtsgeschichte

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003340
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Wieacker , Franz
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία του δικαίου