Ενθύμημα Άλκη Αργυριάδη (τ. 2)

Τιμητική Έκδοση uoadl:1002465 4439 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ενθύμημα Άλκη Αργυριάδη (τ. 2)
Μεταφρασμένος τίτλος:
Gedächnisschrift für Alkis Argyriadis
Τιμώμενο πρόσωπο ή συλλογικό όργανο:
Αργυριάδης, Άλκης Α.
Εκδότης:
Αφοι Σάκκουλα
Έτος έκδοσης:
1996
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Αριθμός σελίδων:
1246
Bib number:
87628
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΑργΑ ε 1996 1

Φίλτρο

 

1. Η νομική θέση των διαχειριστών της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003210
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Λυμπερόπουλος, Κωνσταντίνος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εταιρικό δίκαιο

2. Η έννοια της εφευρετικής δραστηριότητας κατά τη σύμβαση του Μονάχου και το ελληνικό δίκαιο της ευρεσιτεχνίας

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003214
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Μαρίνος, Μιχαήλ-Θεόδωρος Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βιομηχανική ιδιοκτησία

3. Ο τίτλος του άρθρου 1262. 7 Αστικού Κώδικα απόκτησης υποθήκης για καθυστερημένους τόκους

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003219
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Μάζης, Παναγιώτης Κ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εμπράγματο δίκαιο

4. Η σύμφωνη με το κοινοτικό δίκαιο ερμηνεία

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003224
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Μεταλληνός, Αλέξανδρος Σπ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ευρωπαϊκό Δίκαιο

5. Η διαφορά από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003228
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Μηνούδης, Μιχαήλ Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τραπεζικό δίκαιο και δίκαιο Κεφαλαιαγοράς

6. The goals of antitrust

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003233
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Möschel, Wernhard
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο ανταγωνισμού

7. Αναζήτηση δικαστικής προστασίας στις σχέσεις με το δημόσιο τομέα

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003242
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Μπέης, Κωνσταντίνος Ε.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δημόσιο Δίκαιο

8. Judikative konzernrechtsentwicklung und kodifiziertes aktiengesellschaftsrecht: schutz der aktionäre der obergesellschaft

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003255
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Müller - Graff , Peter-Christian
Peter-Christian
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εμπορικό Δίκαιο

9. Ελλάδα του 2021

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003264
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Νεγρεπόντη - Δελιβάνη, Μαρία
Κύρια θεματική κατηγορία:
Οικονομικές Επιστήμες

10. Die perfektion von willenserklärungen nach dem wiener kaufrechtsübereinkommen

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003268
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Neumayer, Karl Heinz, 1920-
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εμπορικό Δίκαιο

11. Εμπορικές επιχειρήσεις Κωνσταντινοπολιτών κατά τα έτη 1399-1401: o όρος "συντροφιά" στα Acta Patriarchatus Constantinopolitani

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003271
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Παπαγιάννη, Ελευθερία Σ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εμπορικό Δίκαιο

12. Η ενημέρωση του μελών του διοικητικού συμβουλίου

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003274
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Περάκης, Ευάγγελος Ε.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εμπορικό Δίκαιο

13. Reflexive law and reflexive legal theory: reflections on postmodernism in legal theory

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003276
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Reich, Norbert
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εμπορικό Δίκαιο

14. Τουριστική βοήθεια, η νέα δραστηριότητα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003278
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Ρόκας, Ιωάννης Κ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εμπορικό Δίκαιο

15. Ζητήματα που προκύπτουν από τη σύμβαση ανάδοχης εκδόσεως μετοχών

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003281
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Ρόκας, Νικόλαος Κ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τραπεζικό δίκαιο και δίκαιο Κεφαλαιαγοράς

16. Η υποτίμηση ως αθέμιτος ανταγωνισμός

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003284
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Σελέκος, Πέτρος Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο ανταγωνισμού

17. Θεμελιώδη ζητήματα της προστασίας του καταναλωτή

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003286
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Σινανιώτη - Μαρούδη, Αριστέα Κ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εμπορικό Δίκαιο

18. Συναλλαγές διπρόσωπης ανώνυμης εταιρίας με πρόσωπα που ασκούν διοίκηση

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003288
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Σκαλίδης, Ελευθέριος Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εταιρικό δίκαιο

19. Η σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ μελών του Δ.Σ. και την ανώνυμης εταιρίας ως λόγος δικαστικής παρέμβασης για διορισμό διοίκησης στα πλαίσια του άρθρου 69 ΑΚ

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003292
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Σκούρας, Θέμης Κ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εταιρικό δίκαιο