Τιμητικός τόμος Γεωργίου Γ. Μητσόπουλου (τ. 2)

Τιμητική Έκδοση uoadl:1002469 3780 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Πρωτότυπος Τίτλος:
Τιμητικός τόμος Γεωργίου Γ. Μητσόπουλου (τ. 2)
Μεταφρασμένος τίτλος:
Festschrift für Georgios G. Mitsopoulos
Τιμώμενο πρόσωπο ή συλλογικό όργανο:
Μητσόπουλος, Γεώργιος Γ.
Έτος έκδοσης:
1993
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα - Κομοτηνή
Αριθμός σελίδων:
1339
Bib number:
97717
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΜητΓ 1993 1-2

Φίλτρο

 

21. Les racines historiques et logiques du code de procédure civile

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004254
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Picardi, Nicola
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

22. Η προθεσμία ασκήσεως εφέσεως κατ'ερήμην αποφάσεως μετά την απόρριψη της ανακοπής ερημοδικίας

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004255
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Πολυζωγόπουλος, Κωνσταντίνος Π.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

23. Ευθύνη του παραγωγού και κατανομή του βάρους της αποδείξεως

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004258
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Πουλιάδης , Αθανάσιος Κ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ενοχικό δίκαιο

24. Die beweislast für die wahrung der berufungsfrist (τ. 1)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004259
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Baumgärtel, Gottfried
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

25. Die entwicklung des deutschen revisionsrechts seit seiner novellierung 1975

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004261
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Prütting, Hanns
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ευρωπαϊκό Δίκαιο

27. Die zurückweisung verspäteten parteinorbringens und das gerechte urteil – Zugleich ein beitrag zu hypothetischen prozessabläufen (τ.1)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004264
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Baur, Fritz
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

28. Adiós a la rebeldía táctica

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004266
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Ramos, Francisco
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ευρωπαϊκό Δίκαιο

29. Δεδικασμένο από τυπική απόρριψη της αγωγής και επίδραση του επί του παραδεκτού της ενστάσεως συμψηφισμού, που αφορά την ίdiα απαίτηση

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004269
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Σαχπεκίδου , Ευγενία Ρ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

30. Formalisme et procedure (L‘ expérience française) (τ. 1)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004270
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Bergel, Jean-Louis
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

31. Das unterscheidungsmerkmal von feststellungs-, Leistungs- Und gestaltungsklagen und -Urteilen (τ. 1)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004272
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Μπέης, Κωνσταντίνος Ε.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό δίκαιο

32. Die grundrechtskonforme auslegung des prozessgesetzes

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004273
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Schumann, Ekkehard
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

33. Nichtige und wirkungslose schiedssprüche

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004276
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Schlosser , Peter
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ενοχικό δίκαιο

34. Die geschäftsverteilung und der gesetzliche richter

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004280
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Schwab , Karl-Heinz
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γενικές αρχές αστικού δικαίου

35. Η σχέση μεταξύ της προσφυγής και της αγωγής αποζημιώσεως στις διοικητικές διαφορές ουσίας

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004282
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Σκουρής, Βασίλειος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διοικητικό δίκαιο

36. Υπολογισμός τόκων σε περίπτωση υπερημερίας οφειλής σε συνάλλαγμα

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004284
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Σταθόπουλος, Μιχάλης Π.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τραπεζικό δίκαιο και δίκαιο Κεφαλαιαγοράς

37. "S'il y à action, il y à internet" : Le pouvoir des groupements d'introduire des actions en justice

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004286
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Storme, Marcel
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

38. Trend in the enforcement of non-money judgement and orders (τ. 1)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004289
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Bidart, Adolfo Gelsi
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εμπορικό Δίκαιο

39. Prozessrechtsverhältnis und verfassung

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004292
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Stürner , Rolf
Κύρια θεματική κατηγορία:
Συνταγματικό δίκαιο

40. L'harmonisation des règles de procédure civile dans les pays de la communauté européenne

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004294
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Tarzia , Giuseppe
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ευρωπαϊκό Δίκαιο