Τιμητικός τόμος Γεωργίου Γ. Μητσόπουλου (τ. 2)

Τιμητική Έκδοση uoadl:1002469 5191 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Σχολή Νομική
Πρωτότυπος Τίτλος:
Τιμητικός τόμος Γεωργίου Γ. Μητσόπουλου (τ. 2)
Μεταφρασμένος τίτλος:
Festschrift für Georgios G. Mitsopoulos
Τιμώμενο πρόσωπο ή συλλογικό όργανο:
Μητσόπουλος, Γεώργιος Γ.
Έτος έκδοσης:
1993
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα - Κομοτηνή
Αριθμός σελίδων:
1339
Bib number:
97717
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΜητΓ 1993 1-2

Φίλτρο

 

21. Η προθεσμία ασκήσεως εφέσεως κατ'ερήμην αποφάσεως μετά την απόρριψη της ανακοπής ερημοδικίας

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004255
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Σχολή Νομική
Δημιουργός:
Πολυζωγόπουλος, Κωνσταντίνος Π.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

22. Ευθύνη του παραγωγού και κατανομή του βάρους της αποδείξεως

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004258
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Σχολή Νομική
Δημιουργός:
Πουλιάδης , Αθανάσιος Κ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ενοχικό δίκαιο

23. Die entwicklung des deutschen revisionsrechts seit seiner novellierung 1975

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004261
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Σχολή Νομική
Δημιουργός:
Prütting, Hanns
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ευρωπαϊκό Δίκαιο

25. Adiós a la rebeldía táctica

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004266
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Σχολή Νομική
Δημιουργός:
Ramos, Francisco
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ευρωπαϊκό Δίκαιο

26. Δεδικασμένο από τυπική απόρριψη της αγωγής και επίδραση του επί του παραδεκτού της ενστάσεως συμψηφισμού, που αφορά την ίdiα απαίτηση

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004269
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Σχολή Νομική
Δημιουργός:
Σαχπεκίδου , Ευγενία Ρ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

27. Die grundrechtskonforme auslegung des prozessgesetzes

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004273
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Σχολή Νομική
Δημιουργός:
Schumann, Ekkehard
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

28. Nichtige und wirkungslose schiedssprüche

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004276
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Σχολή Νομική
Δημιουργός:
Schlosser , Peter
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ενοχικό δίκαιο

29. Die geschäftsverteilung und der gesetzliche richter

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004280
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Σχολή Νομική
Δημιουργός:
Schwab , Karl-Heinz
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γενικές αρχές αστικού δικαίου

30. Η σχέση μεταξύ της προσφυγής και της αγωγής αποζημιώσεως στις διοικητικές διαφορές ουσίας

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004282
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Σχολή Νομική
Δημιουργός:
Σκουρής, Βασίλειος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διοικητικό δίκαιο

31. Υπολογισμός τόκων σε περίπτωση υπερημερίας οφειλής σε συνάλλαγμα

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004284
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Σχολή Νομική
Δημιουργός:
Σταθόπουλος, Μιχάλης Π.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τραπεζικό δίκαιο και δίκαιο Κεφαλαιαγοράς

32. "S'il y à action, il y à internet" : Le pouvoir des groupements d'introduire des actions en justice

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004286
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Σχολή Νομική
Δημιουργός:
Storme, Marcel
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

33. Prozessrechtsverhältnis und verfassung

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004292
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Σχολή Νομική
Δημιουργός:
Stürner , Rolf
Κύρια θεματική κατηγορία:
Συνταγματικό δίκαιο

34. L'harmonisation des règles de procédure civile dans les pays de la communauté européenne

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004294
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Σχολή Νομική
Δημιουργός:
Tarzia , Giuseppe
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ευρωπαϊκό Δίκαιο

35. Τα ασφαλιστικά μέτρα του άρθρου 18 παρ. 3 ν.703/77 και η σχέση τους με τα ασφαλιστικά μέτρα των άρθρων 682 επ.ΚΠΟΛ.ΔΙΚ.

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004296
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Σχολή Νομική
Δημιουργός:
Τζουγανάτος, Δημήτριος Ν.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

36. Η εγκυρότητα της συμφωνίας περί διαιτησίας και ο έλεγχός της

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004298
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Σχολή Νομική
Δημιουργός:
Φουστούκος , Άγγελος Κ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

37. Το απαράδεκτο της προβολής νέων ισχυρισμών στον Άρειο Πάγο και οι ισχυρισμοί δημόσιας τάξης και οι άλλες εξαιρέσεις του (ΚΠολΔ 562 παρ.2)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004301
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Σχολή Νομική
Δημιουργός:
Ψωμάς, Ιωάννης Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

38. Anwendung ausländischen rechts nach dem neuen schweizerischen bundesgesetz über das internationale privaterecht

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004305
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Σχολή Νομική
Δημιουργός:
Walder-Bohner , Hans Ulrich
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο