Τιμητικός τόμος Γεωργίου Γ. Μητσόπουλου (τ. 2)

Τιμητική Έκδοση uoadl:1002469 3816 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Πρωτότυπος Τίτλος:
Τιμητικός τόμος Γεωργίου Γ. Μητσόπουλου (τ. 2)
Μεταφρασμένος τίτλος:
Festschrift für Georgios G. Mitsopoulos
Τιμώμενο πρόσωπο ή συλλογικό όργανο:
Μητσόπουλος, Γεώργιος Γ.
Έτος έκδοσης:
1993
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα - Κομοτηνή
Αριθμός σελίδων:
1339
Bib number:
97717
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΜητΓ 1993 1-2

Φίλτρο

 

61. Finalización anormal o extraordinaria del proceso civil (τ. 1)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004430
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Fairen - Guillen, Victor
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

62. Bemerkungen zur "Notwendigkeit" der notwendigen streitgenossenschaft

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004433
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Fenge, Hilmar
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

63. Bindungswirkungen gerichtlicher Entscheidungen in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung (τ. 1)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004437
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Gottwald, Peter
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ασφαλιστικό δίκαιο

64. Αναβίωση της διαιτητικής συμφωνίας σε περίπτωση ακύρωσης της διαιτητικής απόφασης (τ. 1)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004439
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Καλαβρός, Κωνσταντίνος Φ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

65. Zum Schmerzensgeldanspruch einer Frau, die durch wahrheitswidrige Vorspiegelung der Scheidungs-und Heiratsabsicht seitens eines verheirateten Mannes zur Aufnahme bzw. Zur Fortsetzung intimer Beziehungen zu ihm bewogen wird- Eine Untersuchung zum deutschen Recht (τ. 1)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004443
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Καρακατσάνης, Ιωάννης Κ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Οικογενειακό δίκαιο

66. Ο δικαιικός θεσμός ως μεθοδολογικό πρόβλημα (τ. 1)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004448
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Καράσης, Μαριάνος Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Μεθοδολογία του δικαίου

67. Σκέψεις επί της εκ πρώτης όψεως αποδείξεως (τ. 1)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004453
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Καργάδος, Παναγιώτης Α.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

68. Έλεγχος της συμφωνίας περί διαιτησίας από τα πολιτειακά δικαστήρια πριν από την έκδοση της διαιτητικής αποφάσεως (τ. 1)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004456
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Κεραμεύς, Κωνσταντίνος Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

69. Καθορισμός αξίας απαλλοτριωθέντος τμήματος κατασχημένου ακινήτου ανώτερης της εκτιμήσεως για τις ανάγκες της εκτελέσεως (τ. 1)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004460
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Κλαμαρής, Νικόλαος K.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)