Αφιέρωμα στον Ανδρέα Α. Γαζή

Τιμητική Έκδοση uoadl:1002472 2523 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αφιέρωμα στον Ανδρέα Α. Γαζή
Τιμώμενο πρόσωπο ή συλλογικό όργανο:
Γαζής, Ανδρέας Α.
Εκδότης:
Αντ. Ν. Σάκκουλας
Έτος έκδοσης:
1994
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα - Κομοτηνή
Αριθμός σελίδων:
834
Bib number:
154134
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΓαζΑ α 1994

Φίλτρο

 

1. Λόγος "εξομολογητικός και απολογητικός"

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1005154
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Γαζής, Ανδρέας Α.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

2. Οι έννομες συνέπειες της ελεύθερης συμβίωσης

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1005157
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Αγαλλοπούλου - Ζερβογιάννη, Πηνελόπη Χ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Οικογενειακό δίκαιο

3. Μεταβίβαση κινδύνου και καταβολή τιμήματος στην πώληση C.I.F.

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1005161
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Αργυριάδης, Άλκης Α.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εμπορικό Δίκαιο

4. Σχέδια συμβάσεως UNIDROIT και κοινοτικής οδηγίας: παράλληλη οπισθοδρόμηση;

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1005167
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Βρέλλης, Σπυρίδων Β.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

5. Οι επιδόσεις στην αλλοδαπή μετά την κύρωση της συμβάσεως της Χάγης του 1965

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1005172
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Γέσιου-Φαλτσή, Πελαγία
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ανθρώπινα δικαιώματα

6. Τα κινητά του συζυγικού οίκου: (συμβολή στην ερμηνεία των ΑΚ 1394-1395)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1005179
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Γεωργιάδης, Απόστολος Σ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Οικογενειακό δίκαιο

7. Ο χρόνος υπολογισμού της ζημιάς

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1005186
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Γεωργιάδης, Αστέριος Κ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ενοχικό δίκαιο

8. Modes d’ établissemment de la filiation et condition juridique des enfants nés hors marriage en droit hellénique

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1005188
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Δεληγιάννης, Ιωάννης Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Οικογενειακό δίκαιο

9. Απαλλακτικές ρήτρες με ενέργεια υπέρ τρίτων

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1005191
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Δωρής, Φίλιππος Ε.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό δίκαιο

10. Μερικές σκέψεις για το πρόβλημα του συνυπολογισμού ζημιάς και κέρδους (με αφορμή την ΑΠ 89/1983)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1005196
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Καρακατσάνης, Ιωάννης Κ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ενοχικό δίκαιο

11. Η επίδραση του νόμου περί ευθύνης του παραγωγού για τα ελαττωματικά προϊόντα στο ελληνικό δίκαιο

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1005198
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Καράκωστας, Ιωάννης K.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ενοχικό δίκαιο

12. Η πράξη φιλοφροσύνης

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1005205
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Καράσης, Μαριάνος Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό δίκαιο

13. Σκέψεις περί των σχέσεων της εφέσεως προς την ουσίαν της υποθέσεως και της αγωγής

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1005210
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Καργάδος, Παναγιώτης Α.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

14. The greek law of contract in a european perspective

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1005216
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Κεραμεύς, Κωνσταντίνος Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

15. Ο "Θάνος Βλέκας" του Παύλου Καλλιγά: μια ιστορικονομική θεώρηση

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1005232
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Κονιδάρης, Ιωάννης Μ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βυζαντινή και νεοελληνική λογοτεχνία

16. Η διαδικασία της δικαστικής απαγόρευσης

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1005286
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Ευτυχία (Έφη)
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

17. Η δραστηριότητα του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην εφαρμογή της συνθήκης της ΕΟΚ

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1005288
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Κριμπάς, Δημοσθένης Α.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ευρωπαϊκό Δίκαιο

18. Ικανοποίηση δανειστή με ενάσκηση από τρίτο κύριο ενυπόθηκου ακινήτου δικαιώματος προσφοράς και υποκατάστσης επί απλής και πολλαπλής υποθήκης

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1005291
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Μάζης, Παναγιώτης Κ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εμπράγματο δίκαιο

19. Η λύσης της συγκυριότητας από τον οφειλέτη συγκύριο κατεσχημένης ιδανικής μερίδας

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1005293
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Μανιώτης, Δημήτριος Ν.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εμπράγματο δίκαιο

20. Διαταγή δικαστηρίου προσεπικλήσεως τρίτου (Άρθρ. 90 ΚΠολΔ)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1005294
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Μητσόπουλος, Γεώργιος Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)