Τόμος προς τιμήν Γεωργίου Θ. Ράμμου (τ. 1)

Τιμητική Έκδοση uoadl:1002475 2805 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Πρωτότυπος Τίτλος:
Τόμος προς τιμήν Γεωργίου Θ. Ράμμου (τ. 1)
Τιμώμενο πρόσωπο ή συλλογικό όργανο:
Ράμμος, Γεώργιος Θ.
Εκδότης:
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Νομική Σχολή
Έτος έκδοσης:
1979
Τόπος έκδοσης:
Αθήναι
Αριθμός σελίδων:
517
Bib number:
341219
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΡαμΓ τ 1979 1

Φίλτρο

 

1. Τα ναυτικά προνόμια

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004843
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Αργυριάδης, Άλκης Α.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ναυτικό δίκαιο

2. Η υλοτομία των δασών κατά τον νέον δασικόν κώδικα και η σχετική προς αυτήν σύγχρονος νομολογία

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004845
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Βαβούσκος, Κωνσταντίνος Αν.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Περιβαλλοντικό δίκαιο

3. Beweislast und Treu und Glauben

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004857
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Baumgaertel, Gottfried (λάθος)
Wahrendorf, Volker
Κύρια θεματική κατηγορία:
Μεθοδολογία του δικαίου

4. Justizaufsicht und richterliche unabhängigkeit

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004859
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Baur, Fritz
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

5. Bemerkungen zur Perpetuatio Fori im deutschen internationale verfahrensrecht

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004864
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Beitzke , Gnther
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ευρωπαϊκό Δίκαιο

6. Περί της ισχύουσης εν τη ειδική διαδικασία των άρθρων 664-676 Κ.ΠολΔ (Εργατικών διαφορών) αποδείξεως

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004867
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Βερβεσός, Νικόλαος Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

7. Die gesellschaftliche Selbstverwaltung in Jugoslawien, vornehmlich im Unternehmen

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004871
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Blagojević, Borislav T.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διεθνές Δίκαιο

8. L'effetto devolutivo nell'ambito dei capi connessi (effetto esterno)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004882
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Bonsignori, Angelo
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διοικητικό δίκαιο

9. Zur richterlichen Kognition - Judicial Process - im Zivilprozess

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004884
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Bruns , Rudolf
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

10. Η προσβολή των εγγράφων ως πλαστών εις την πολιτικήν δίκην

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004885
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Γέσιου-Φαλτσή, Πελαγία
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

11. Αι "έμμηνοι δίκαι" εν Θάσω

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004888
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Γκόφας , Δημήτριος Χ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο (Ποινική δικονομία)

12. Η νομική φύσις της πολιτικής αγωγής εν τη ποινική δίκη

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004889
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Δέδες, Χρίστος Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο (Ποινική δικονομία)

13. Inflation and international liquidity

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004890
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Δελιβάνης, Δημήτριος Ι.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Οικονομικές Επιστήμες

14. Das Neuerungsverbot im Berufungsverfahren des griechischen Zivilprozesses im Vergleich zu den entsprechenden Regelungen im österreichischen und deutschen Zivilprozess

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004892
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Fasching, Hans Walter
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

15. Zur Problematik der verbandsklage im deutschen recht

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004893
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Habscheid, Walther J.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ευρωπαϊκό Δίκαιο

16. Autorität und einsichtigkeit. Eine studie zur überzeugungskraft zivilistischer Lehrbücher

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004895
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Henke , Horst-Eberhard
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ευρωπαϊκό Δίκαιο

17. Ανακοίνωσις δίκης και τριτανακοπή

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004900
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Καλλιμόπουλος, Μιχαήλ Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

18. Η αποδοχή της ακυρωσίμου δικαιοπραξίας

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004902
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Καρακατσάνης, Ιωάννης Κ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

19. Ο υπό του Ανωτάτου Δικαστηρίου έλεγχος της πραγματικής βάσεως των "διαδικαστικών προϋποθέσεων" ως μεθοδολογικόν πρόβλημα

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004903
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Καργάδος, Παναγιώτης Α.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

20. Institutionenschutz und Fallgerechtigkeit in den Zivilprozessualen Zuständigkeitsordnung. Rechtsvergleichende Bemerkungen

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004904
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Κεραμεύς, Κωνσταντίνος Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)