Τιμητικός τόμος για τα εβδομήντα χρόνια του καθηγητή Κωνσταντίνου Ν. Αλιβιζάτου

Τιμητική Έκδοση uoadl:1002484 3735 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Πρωτότυπος Τίτλος:
Τιμητικός τόμος για τα εβδομήντα χρόνια του καθηγητή Κωνσταντίνου Ν. Αλιβιζάτου
Έτος έκδοσης:
1976
Bib number:
420669
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΑλιΝ τ 1976

Φίλτρο

 

1. Η πορεία προς την επιστήμη

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1007510
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Λούρος, Νικόλαος Κ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιατρική

2. Η χειρουργική των αρχαίων Ελλήνων

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1007515
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Πουρναρόπουλος, Γεώργιος Κ.
Πουρναρόπουλος, Κωνσταντίνος Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Χειρουργικές ειδικότητες

3. Οι πρώτοι γνωστοί χειρουργοί στο Λιξούρι της Κεφαλονιάς και πληροφορίες για τις δραστηριότητές τους: (από νοταρικά έγγραφα του ΙΖ΄αιώνα)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1007518
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Πεντόγαλος, Γεράσιμος Η.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Χειρουργικές ειδικότητες

4. Παραλύσεις του προσωπικού νεύρου

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1007523
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Κόγιας, Αλέξανδρος Ι.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ωτορινολαρυγγολογικά νοσήματα

5. Ρινόρροιαι και ωτόρροιαι Ε.Ν.Υ. μετατραυματικαί και μετεγχειρητικαί: (εκ συριγγίων του υπαραχνοειδούς χώρου του εγκεφάλου)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1007537
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Ταπτάς, Ιωάννης
Ανδρεάδης, Αλέξανδρος
Κορδιολής, Νικόλαος
Κυριακόπουλος, Κωνσταντίνος Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ωτορινολαρυγγολογικά νοσήματα

6. Ανεστραμμένα ή ενδοφυτικά θηλώματα ρινός και παραρρινίων κόλπων

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1007553
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Πανταζόπουλος, Παναγιώτης
Δοκιανάκης, Γεώργιος Σ.
Μαραμένος, Στυλιανός Χρ.
Λιάπης, Ευάγγελος
Παπαφράγκος, Κωνσταντίνος Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ωτορινολαρυγγολογικά νοσήματα

7. Ο μονήρης όζος του θυρεοειδούς αδένος: σύγκρισις κλινικών, σπινθηρογραφικών, παθολογοανατομικών και εγχειρητικών ευρημάτων

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1007566
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Θωμοπούλου, Γεωργία-Ελένη
Κολιγιάννη, Αθηνά
Πράτσικα-Ουγουρλόγλου, Καλλιόπη
Κρέσπης, Ευστάθιος
Αλιβιζάτος, Πέτρος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ωτορινολαρυγγολογικά νοσήματα

8. Παρατηρήσεις επί των κλινικώς μονήρων όζων του θυρεοειδούς αδένος

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1007573
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Ψαρράς, Αθανάσιος Α.
Λιβαδάς, Δημήτριος
Κούτρας, Δημήτριος Ν.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ωτορινολαρυγγολογικά νοσήματα

9. Αι χρόνιαι θυρεοειδίτιδες εις το πλαίσιον των βρογχοκηλών

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1007580
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Φιλιππάκης, Μιχαήλ Ε.
Πεβερέτος, Παναγιώτης
Παπαδοπούλου, Αφροδίτη
Πράτσικα-Ουγουρλόγλου, Καλλιόπη
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ωτορινολαρυγγολογικά νοσήματα

10. Αλλαγαί της φωνής μετά θυρεοειδεκτομήν

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1007588
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Μεσσάρης, Γεράσιμος
Βεζερίδης, Μιχαήλ
Τσαμανή, Δέσποινα
Ιακωβίδου, Μαρία
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ωτορινολαρυγγολογικά νοσήματα

11. Τα αδενώματα των βρόγχων

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1007590
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Ξανθάκης, Δημήτριος Στ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ωτορινολαρυγγολογικά νοσήματα

12. Agénésie des valves pulmonaires: Étude à propos de 11 interventions réparatrices

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1007591
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Dubost, Charles
Κύρια θεματική κατηγορία:
Νοσήματα αναπνευστικού συστήματος

13. Άσκησις και καρδία

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1007595
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Αραβανής, Χρίστος Ι.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Καρδιαγγειακά νοσήματα

14. Παθολογοφυσιολογία των συμφορητικών και υπερτροφικών μυοκαρδιοπαθειών

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1007598
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Λέκος, Δημήτριος Ν.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Καρδιαγγειακά νοσήματα

15. Ανυσματοκαρδιογραφική διάγνωσις της υπερτροφίας της δεξιάς κοιλίας δια της πλανημετρήσεως του βρόχου QRS

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1007649
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Αυγουστάκης, Δήμητριος Γ.
Τούτουζας, Παύλος
Καραγιάννης , Ηλίας Σ.
Βελιμέζης, Αναστάσιος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Καρδιαγγειακά νοσήματα

16. Ο μεγεθυμένος ανυσματικός βρόχος των κόλπων επί φυσιολογικής και παθολογικών καταστάσεων της καρδίας

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1007662
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Μπούφας, Δημήτριος Α.
Ανθόπουλος, Λάμπρος Π.
Μουλόπουλος, Σπυρίδων Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Καρδιαγγειακά νοσήματα

17. Ισθμική στένωσις της αορτής

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1007669
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Λαζαρίδης , Δημήτριος Ι.
Νάτσικας, Νικόλαος
Κασιούμης, Διαμαντής Δ.
Τσικώτης, Αναστάσιος Ν.

18. Η στένωσις του ισθμού της αορτής μετ' ανευρύσματος

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1007848
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Ανδριτσάκης, Γεώργιος Δ.
Χλαπουτάκης, Εμμανουήλ Ν.
Βίσκος, Δημήτριος
Βομβογιάννης, Ανδρέας
Φιλιππίδου, Ελένη
Τσιτούρης, Γεώργιος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Καρδιαγγειακά νοσήματα

19. Η ψευδής στένωσις του ισθμού της αορτής (Pseudocoarctation) ή άτυπος Ι. Σ. ή κάμψις του αορτικού τόξου (Kinking of the aortic arch) ή στρέβλωσις της αορτής δίκην πόρπης (Buckling of the aorta)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1007938
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Χλαπουτάκης, Εμμανουήλ Ν.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Καρδιαγγειακά νοσήματα

20. Καρδιοχειρουργική και κολποκοιλιακός αποκλεισμός

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1007941
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Καραγεώργης, Βασίλειος Π.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Καρδιαγγειακά νοσήματα