Τιμητικός τόμος Πηνελόπης Αγαλλοπούλου (τ. 1)

Τιμητική Έκδοση uoadl:1002490 2708 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Πρωτότυπος Τίτλος:
Τιμητικός τόμος Πηνελόπης Αγαλλοπούλου (τ. 1)
Μεταφρασμένος τίτλος:
Essays in honour of Penelope Agallopoulou
Εκδότης:
Αντ. Ν. Σάκκουλας
Έτος έκδοσης:
2011
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Bib number:
591249
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΑγαΠ τ 2011 1, 2

Φίλτρο

 

1. Η νομική ρύθμιση της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων κατά το κυπριακό δίκαιο και οι απορρέουσες υποχρεώσεις του δικηγόρου ως υπεύθυνου επεξεργασίας

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1009479
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ευγενία
Κύρια θεματική κατηγορία:
Νομική πληροφορική

2. Υπερεθνικές επιδράσεις στην ανάπτυξη του Ελληνικού Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1009489
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Αμίτσης, Γαβριήλ Ν.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνική Ασφάλιση και Πρόνοια

3. Η πρόταση οδηγίας για τα δικαιώματα του καταναλωτή: Προσυμβατική υποχρέωση πληροφόρησης και το δικαίωμα υπαναχώρησης

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1009494
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Αργυρός, Γεώργιος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εμπράγματο δίκαιο

4. Ρευστότητα εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Εταιρειών. Η περίπτωση ενός εναλλακτικού δείκτη ρευστότητας

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1009499
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Αρτίκης, Γεώργιος Π.
Πενταλιός, Άγγελος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τραπεζικό δίκαιο και δίκαιο Κεφαλαιαγοράς

5. La biomédecine: entre l‘ éthique et le droit

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1009503
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Mrad, Amel Aouij
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιατρικό Δίκαιο

6. Market reaction to stock option plans. The case of Greece

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1009512
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Αρτίκης, Παναγιώτης
Θεοφιλόπουλος, Δημήτριος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εμπορικό Δίκαιο

7. Property division: Lessons from New Zealand

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1009515
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Atkin, Bill
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ενοχικό δίκαιο

8. Η βιοηθική της δημοκρατικής κοινωνίας

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1009519
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Βιδάλης, Τάκης Κ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνιολογία του δικαίου

9. Αστική ιατρική ευθύνη: μια προσέγγιση της οικονομικής διάστασης

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1009525
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Βοζίκης, Αθανάσιος
Ρήγα, Μαρίνα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιατρικό Δίκαιο

10. Le double visage de l’ éthique des affaires

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1009527
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Bauzon, Stéphane
Κύρια θεματική κατηγορία:
Οικονομικό Δίκαιο

11. La diversité culturelle vue à travers du droit international privé de la famille tunisien et marocain: le Maghreb aux deux visages

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1009579
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Lamine, Meriem Ben
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

12. Abortion reform in England: politics and legal policy

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1009581
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Bradley, David
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιατρικό Δίκαιο

13. The ethics deficit – does the UK need a national bioethics committee?

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1009583
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Callus, Thérèse
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιατρικό Δίκαιο

14. Marriage and divorce – Yore and nowadays: family law in a multicultural environment: civil and religious law in the field of marriage and divorce

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1009585
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Jančić, Olga Cvejić
Κύρια θεματική κατηγορία:
Οικογενειακό δίκαιο

15. Οι διατάξεις για την πλειονότητα δανειστών των θεμελιωδών κανόνων του Ευρωπαϊκού Δικαίου των συμβάσεων (Principles of European Contract Law, PECL III). Σύγκριση με τις διατάξεις για την ενεργητική ενοχή εις ολόκληρον του Ελληνικού Αστικού Κώδικα

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1009586
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Δακορώνια, Ευγενία Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ενοχικό δίκαιο

16. Εννοιολογικό πλαίσιο αξιολόγησης και βελτίωσης της ποιότητας στην εκπαίδευση

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1009588
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Δάρρα, Μαρία Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

17. Πνευματική ιδιοκτησία και πολιτιστική μεταποίηση: μία ανασκπόπηση της εξέλιξης της έννοιας του πνευματικού δημιουργού και των νέων μορφών πνευματικής δημιουργίας στην πραγματικότητα που διαμορφώνουν τα νέα κοινωνικά μέσα

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1009590
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Δεληγιάννη, Έλσα Ι.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πνευματική ιδιοκτησία

18. Ιατρικό απόρρητο και ενδοοικογενειακές συγκρούσεις με αφορμή την ιατρική περίθαλψη των εφήβων: νομικό πλαίσιο και δικαιοσυγκριτικές παρατηρήσεις

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1009592
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Δεληγιάννη-Δημητράκου , Χριστίνα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιατρικό Δίκαιο

19. Περιβαλλοντικές διακινδυνεύσεις και αστική ευθύνη

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1009594
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Δελούκα-Ιγγλέση , Κορνηλία
Κύρια θεματική κατηγορία:
Περιβαλλοντικό δίκαιο

20. Η κατάχρηση εξουσίας με τη μορφή της απαλλαγής του υπαιτίου από την τιμωρία

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1009596
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Διονυσοπούλου, Αθανασία Ι.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ποινικό δίκαιο