Επιστημονική επετηρίς εκδιδόμενη υπό της Σχολής των Νομικών Επιστημών: μνημόσυνον Περικλέους Βιζουκίδου

Τιμητική Έκδοση uoadl:1002502 1277 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Πρωτότυπος Τίτλος:
Επιστημονική επετηρίς εκδιδόμενη υπό της Σχολής των Νομικών Επιστημών: μνημόσυνον Περικλέους Βιζουκίδου
Τιμώμενο πρόσωπο ή συλλογικό όργανο:
Βιζουκίδης, Περικλής
Εκδότης:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Επιμελητής:
Μιχαηλίδης - Νουάρος, Γεώργιος
Πανταζόπουλος, Νικόλαος Ι.
Έτος έκδοσης:
1963
Τόπος έκδοσης:
Θεσσαλονίκη
Αριθμός σελίδων:
775
Bib number:
202169
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΒΙΖ

Φίλτρο

 

1. Cérès ou Céréale, Comment les XII Tables châtiaient les degradations rurales

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1012676
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Reinach, Julien
Κύρια θεματική κατηγορία:
Οικονομικές Επιστήμες

2. Une science statistique du Droit

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1012684
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Dekkers, René
Κύρια θεματική κατηγορία:
Στατιστική

3. Les idées philosophiques de Léon le Sage sur les limites du pouovoir legislatif et son attitude envers les coutumes

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1012686
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Μιχαηλίδης - Νουάρος, Γεώργιος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία του δικαίου

4. Χειρόγραφος νομοκάνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1012691
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Κυριακίδης, Στίλπων Π.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκκλησιαστικό Δίκαιο

5. Le constitutum debiti alieni et le droit Babylonien

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1012694
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Szlechter, Emile
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ενοχικό δίκαιο

6. Provocatio per la perduellio; Provocatio sacramento e o rdalia

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1012697
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Grosso, Giuseppe
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ρωμαϊκό δίκαιο

7. Η θέσις του αυτοκράτορος του Βυζαντίου εν τη θεία λατρεία

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1012705
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Κοτσώνης, Ιερώνυμος Ι.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βυζαντινό και Μεταβυζαντινό δίκαιο

8. Remarques sur la reconnaissance de la liberté des cites helléniques et la proclamation de Flamininus (196 a. C.)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1012714
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Lemosse, Maxime
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διεθνές Δίκαιο

9. Über die Scholienapparate der Basiliken

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1012730
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Scheltema, H. J.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βυζαντινό και Μεταβυζαντινό δίκαιο

10. Χηρωσταί: συμβολή εις την προϊστορίαν του ελληνικού κληρονομικού δικαίου

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1012734
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Τσιτσικλής, Μιχαήλ Ι.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κληρονομικό δίκαιο

11. Les buts extra – fiscaux de l’ impôt; la théorie moderne

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1012743
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Δερτιλής, Παναγιώτης Β.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Οικονομικό Δίκαιο

12. Les origines du droit Louisianais

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1012751
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Stone, Ferdinand
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

13. Les particularités afférentes aux biens dans l’ économie sous - développée

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1012758
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Δελιβάνης, Δημήτριος Ι.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εμπορικό Δίκαιο

14. Roms älteste Juristenschrift

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1012769
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Mayer-Maly, Theo
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ρωμαϊκό δίκαιο

15. Οι λόγοι διαζυγίου επι Τουρκοκρατίας

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1012779
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Γκίνης, Δημήτριος Σ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Οικογενειακό δίκαιο

16. Γένεσις και μορφή της μισθώσεως έργου κατά το αρχαίον ελληνικόν δίκαιον

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1012784
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Δεληγιάννης, Ιωάννης Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαίο ελληνικό δίκαιο

17. Εξελικτικαί διακυμάνσεις του σαμιακού δικαίου

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1012794
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Σεβαστάκης, Αλέξης Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

18. Remarques sur le role de la volonté au Bas – Empire et à Byzance

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1012801
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Malafosse, Jehan de
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βυζαντινό και Μεταβυζαντινό δίκαιο

19. Ο Χριστόδουλος Κλονάρης (1788-1849) και η συμβολή τους εις την αναγέννησιν της δικαιοσύνης

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1012808
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Σερεμέτης, Δημήτριος Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

20. Οι κοινωνικώς απροσάρμοστοι ανήλικοι εις την αρχαίαν Ελλάδα

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1012819
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Βουγιούκας, Κωνσταντίνος Ν.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ποινικό δίκαιο