Εναρμόνισις του δικαίου των εταιρειών εντός της Ε.Ο.Κ. Αι οδηγίαι (Ι,ΙΙ,ΙΙΙ,ΙV Directives) του συμβουλίου Ε.Κ - Συγκριτική μελέτη τούτων προς την περί εταιρειών Ελληνικήν Νομοθεσίαν - Υφιστάμεναι συγκρούσεις - Κενά

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004151 478 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Εναρμόνισις του δικαίου των εταιρειών εντός της Ε.Ο.Κ. Αι οδηγίαι (Ι,ΙΙ,ΙΙΙ,ΙV Directives) του συμβουλίου Ε.Κ - Συγκριτική μελέτη τούτων προς την περί εταιρειών Ελληνικήν Νομοθεσίαν - Υφιστάμεναι συγκρούσεις - Κενά
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Δημιουργός:
Μιζάκης, Ιωάννης
Περίληψη:
Δεν υπάρχει περίληψη
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ευρωπαϊκό Δίκαιο
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συγκριτικό Δίκαιο
Εμπορικό Δίκαιο
Σελίδες (από-έως):
563-584
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.