Πρακτικά Παγκοσμίου Συνεδρίου "Αριστοτέλης": Θεσσαλονίκη 7-14 Αυγούστου 1978 (τ.4)

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1005746 1091 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Πρακτικά Παγκοσμίου Συνεδρίου "Αριστοτέλης": Θεσσαλονίκη 7-14 Αυγούστου 1978 (τ.4)
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Αγγλικά
Γαλλικά
Γερμανικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Proceedings of the World Congress on Aristotle: Thessaloniki August 7-14 1978
Συλλογικό όργανο:
Παγκόσμιο Συνέδριο "Αριστοτέλης"
Εκδότης:
Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών
Έτος έκδοσης:
1981
Τόπος έκδοσης:
Αθήναι
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαία φιλοσοφία
Λέξεις-κλειδιά:
Αριστοτελική Φιλοσοφία, Αριστοτέλης ο Σταγειρίτης
Αριθμός σελίδων:
404
Bib number:
42142
Ταξιθετικός αριθμός:
185 ΠΡΑ

Φίλτρο

 

1. Der begriff Praxis bei Aristoteles un Marx

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1007857
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Bošnjak, Branko
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαία φιλοσοφία

2. Aristotle and Marx

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1007859
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Κεσσίδης, Θεοχάρης Χ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαία φιλοσοφία

3. The role of Aristotle in the history of dialectics

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1007863
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Dzhokhadze, D. V. (David Viktorovich)
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαία φιλοσοφία

4. Aristotle's recognition of the total field of man's intellectual activities

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1007866
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Toerien, W. H. S.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαία φιλοσοφία

5. Aristotle, Hegel and psychology

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1007869
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Airaksinen, Timo
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαία φιλοσοφία

6. On the present interest in Aristotle's theory of the soul

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1007874
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Wijsenbeek, Henriette
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαία φιλοσοφία

7. On Aristotle's concept of activity

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1007877
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Rockmore, Tom
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαία φιλοσοφία

8. The contemporaneity of Aristotle's natauralistc theory of art

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1007880
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Juffras, Angelo
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαία φιλοσοφία

9. Οι οντολογικές προϋποθέσεις της πράξης στον Αριστοτέλη και στην ορθόδοξη σκέψη

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1007884
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Νούλας, Βασίλης Κων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαία φιλοσοφία

10. Ο Αριστοτέλης σαν διαμορφωτική επίδραση στην πολιτική σκέψη των Αφρικανικών λαών

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1008194
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Παπαδόπουλος, Θεόδωρος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαία φιλοσοφία

11. Aristotle and human needs

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1008197
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Μελακοπίδης, Κώστας
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαία φιλοσοφία

12. Aristotle and contemporary temporal values

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1008199
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Voisé, Waldemar
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαία φιλοσοφία

13. Dewey's affinity to Aristotle

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1008201
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Carlsson, P. Allan
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαία φιλοσοφία

14. Aristotle on the possibility of altruism

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1008203
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Kahn, Charles H.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαία φιλοσοφία

15. The character of Aristotle's writings on politics

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1008207
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Rowe, C. J.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαία φιλοσοφία

16. Aristotle on anger

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1008210
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Solomon, Robert C.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαία φιλοσοφία

17. The Aristotelian causes in modern science

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1008213
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Lowe, Malcolm
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαία φιλοσοφία

18. Some remarks on Philoponus and his role in the stctelan physical tradition

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1008219
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Lucchetta, Giulio A.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαία φιλοσοφία

19. Το πρώτο κινούν ακίνητον: Is it possible to transfer the Aristotelian argumentation in words according to the terms of today Physics?

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1008224
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Signoretti, G.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαία φιλοσοφία

20. Ο Αριστοτέλης και η σύγχρονη λογική

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1008228
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Νικολακόπουλος, Παντελής Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαία φιλοσοφία