Ενθύμημα Άλκη Αργυριάδη (τ. 1)

Τιμητική Έκδοση uoadl:1010354 296 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ενθύμημα Άλκη Αργυριάδη (τ. 1)
Μεταφρασμένος τίτλος:
Gedächnisschrift für Alkis Argyriadis
Τιμώμενο πρόσωπο ή συλλογικό όργανο:
Αργυριάδης, Άλκης Α.
Εκδότης:
Αφοι Σάκκουλα
Έτος έκδοσης:
1996
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Αριθμός σελίδων:
1246
Bib number:
87628
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΑργΑ ε 1996 1

Φίλτρο

 

1. Η σημασία της γνώμης του ανήλικου παιδιού στη διαμόρφωση της δικαστικής απόφασης για τη ρύθμιση της άσκησης της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου των γονέων του

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003776
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Αγαλλοπούλου - Ζερβογιάννη, Πηνελόπη Χ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Οικογενειακό δίκαιο

2. Η επίδραση των αιρέσεων στις δικαιοπραξίες. Μετακλητή και χρονομεριστική κυριότητα

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003778
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Αθανασόπουλος , Τάσος Α.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό δίκαιο

3. Η προστασία του καταναλωτή μετά το νόμο 1961/1991

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003780
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Αλεξανδρίδου, Ελίζα Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εμπορικό Δίκαιο

4. Η ίδρυση ειδικού τμήματος ναυτικών διαφορών στο Πρωτοδικείο και Εφετείο Πειραιά

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003782
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Αντάπασης, Αντώνιος Μιχ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εμπορικό Δίκαιο

5. Η μεταφορά στο πολιτικό λόγο στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1822-1827

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003784
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Αργυριάδου, Χαρά
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δημόσιο Δίκαιο

6. Der schutz mittelbarer geographischer herkunftsangaben

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003786
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Beier , Friedrich-Karl
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πνευματική ιδιοκτησία

7. Ο αποκλειστικός χαρακτήρας της ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ για την προσβολή των πράξεων της αναγκαστική εκτελέσεως και ιδίως της περιλήψεως της κατακυρωτικής εκθέσεως

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003788
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Γέσιου-Φαλτσή, Πελαγία
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

8. Η Ευρωπαϊκή πορεία του ελληνικού δικαίου. Μορφές, έκταση και κύρος της αποδοχής του Κοινοτικού Δικαίου

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003790
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Γεωργακόπουλος, Λεωνίδας Ν.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ευρωπαϊκό Δίκαιο

9. Η σύμβαση franchising

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003792
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Γεωργιάδης, Απόστολος Σ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εμπορικό Δίκαιο

10. Το "άμεσο έννομο αποτέλεσμα" του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου στην Ελληνική Νομολογία

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003794
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Γιόκαρης, Άγγελος Σ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ευρωπαϊκό Δίκαιο

11. Zivilprozess, zivilprozesszwecktheorie und gesellschaft. Eine juristische und soziologische betrachtung

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003796
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Gounalakis, Georgios
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

12. Η συνταγματικότητα της διαιτητικής επιλύσεως διοικητικών διαφορών

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003798
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Δαγτόγλου, Πρόδρομος Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Συνταγματικό δίκαιο

13. Η αναμόρφωσις της ποινικής διαδικασίας

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003800
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Δέδες, Χρίστος Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο (Ποινική δικονομία)

14. Ο εκσυγχρονισμός της προστασίας του καταναλωτή στην Ελλάδα. Ερμηνεία του νόμου 1961/1991 και των διατάξεων του ν. 2000/1991 που αφορούν τους καταναλωτές

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003802
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Δελούκα-Ιγγλέση , Κορνηλία
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ενοχικό δίκαιο

15. Σύγκρουση ελληνικού προς αλλοδαπό σήμα

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003804
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Δελούκας , Νικόλαος Α.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βιομηχανική ιδιοκτησία

16. Die rezeption des rechtes der bundesrepublik Deutschland in der neuen bundeslandern

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003806
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Deutsch , Erwin
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ευρωπαϊκό Δίκαιο

17. Η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Ελλάδας στα πλαίσια της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003808
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Δουκάκης , Βασίλης Α.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ευρωπαϊκό Δίκαιο

18. L'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation survenus a l'etranger

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003810
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Fredericq, Simon
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ασφαλιστικό δίκαιο

19. Elements of a general theory of securities regulation

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003812
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Γεωργακόπουλος, Νικόλαος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εμπορικό Δίκαιο

20. Γεωγραφία, γλώσσα και δίκαιο

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003814
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Grossfeld , Bernhard
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα