Προσβάσιμα Συγγράμματα

Συλλογή uoadl:1010742 19592 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Προσβάσιμα Συγγράμματα
Περιγραφή:Η συλλογή περιλαμβάνει συγγράμματα
του ΕΚΠΑ
τα οποία έχουν ψηφιοποιηθεί και
μετατραπεί σε προσβάσιμη μορφή σε πολλαπλούς μορφότυπους
από τη Μονάδα Προσβασιμότητας
για Φοιτητές με Αναπηρία (ΜοΠροΦμεΑ)
του ιδρύματός μας, με σκοπό να
τα παρέχει δωρεάν στους Φοιτητές με Εντυποαναπηρία που τα δικαιούνται.
 Άτομα με εντυποαναπηρία είναι όσοι δεν
μπορούν να διαβάσουν αποτελεσματικά τις έντυπες πληροφορίες (βιβλία,
εφημερίδες, περιοδικά, κ.ά.) λόγω οπτικής, φυσικής, αντιληπτικής, αναπτυξιακής,
γνωσιακής ή μαθησιακής αναπηρίας.  

Σύμφωνα με την ισχύουσα οργάνωση
παροχής υπηρεσιών σε ΦμεΑ στο
  ΕΚΠΑ, το ίδιο το ψηφιακό υλικό που αντιστοιχεί στα προσβάσιμα συγγράμματα δε διατίθεται ελεύθερα μέσω της Περγάμου. Προκειμένου να το
προμηθευτεί ο κάθε
 
ενδιαφερόμενος θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στη ΜοΠροΦμεΑ και να το αιτηθεί
μέσω του πληροφοριακού της συστήματος «ΕΡΜΟΦΙΛΟΣ: Ψηφιακές
Υπηρεσίες Προσβάσιμων Ακαδημαϊκών Συγγραμμάτων για Φοιτητές με Αναπηρία
του
ΕΚΠΑ
».

Οι πλατφόρμες ΕΡΜΟΦΙΛΟΣ  και Πέργαμος διαλειτουργούν, ενημερώνοντας κατάλληλα τη
συλλογή Προσβάσιμα Συγγράμματα, ώστε να μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να
περιηγηθεί στη συλλογή, να δει ποια συγγράμματα υπάρχουν ήδη διαθέσιμα και να
αναζητήσει το σύγγραμμα που θέλει.

Οι προσβάσιμοι μορφότυποι στους οποίους
μετατρέπεται ένα σύγγραμμα περιλαμβάνουν:

 • Μεγαλοεκτύπωση (LARGE
  PRINT)
 • Ηχητική απόδοση με συνθετική φωνή
  (MP3)
 • Ψηφιακό ακουστικό βιβλίο (DAISY2)
 • Έγγραφο του MS-Word (DOCX)
 • Αρχείο έτοιμου προς εκτύπωση κειμένου
  braille (BRAILLE)
 • Ψηφιακή μορφή ανάγλυφων σχημάτων
  (JPEG)
 • Μαθηματικό αρχείο LaTeX (LATEX)

Φίλτρο

 

285. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΝΗΛΙΚΑ

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:3260409
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
63128

286. Κοινωνιολογία

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:3265996
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
63091

287. Ποινικό Δίκαιο

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:3266574
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
62988

288. ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΊΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟΎ ΚΌΣΜΟΥ

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:3266581
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
3841

289. Γλωσσική ανάπτυξη

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:3323045
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
61512

290. Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΊΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΎΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:3327341
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
4358

291. ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΈΣ ΔΙΑΔΡΟΜΈΣ

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:3327345
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
5065

292. Κοινωνικές σχέσεις και ανθρώπινες ιδιότητες

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:3327349
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
74366

293. Εισαγωγή στην Πολιτική

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:3327352
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
51409

294. ΘΕΩΡΊΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΉ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΊΑΣ

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:3327484
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
4246

295. Συνταγματικό δίκαιο

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:3327562
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
62999

296. Ακουστική, Αρχές και Εφαρμογές

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:3336668
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
73877

297. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΉ ΨΥΧΟΛΟΓΊΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΆ

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:3360492
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
4595

298. Παραμύθια και καθημερινή ζωή: Η εμπειρία μιας λαογραφικής έρευνας στη Ρόδο

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:3360814
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
73482

299. ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΗΝ ΨΥΧΑΝΆΛΥΣΗ

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:3361545
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
5083

300. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟ;

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:3361554
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
63027

301. 10 ΚΕΊΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΈΡ

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:3361649
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
6517

302. ΓΛΩΣΣΕΣ & ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:3361655
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
6526

303. Γιατί κυλά στο αίμα μας

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:3361665
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
51440

304. Εκπαιδευτική Ψυχολογία, 6η Έκδοση

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:3389249
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
63048