Προσβάσιμα Συγγράμματα

Συλλογή uoadl:1010742 13411 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Προσβάσιμα Συγγράμματα
Περιγραφή:Η συλλογή περιλαμβάνει συγγράμματα
του ΕΚΠΑ
τα οποία έχουν ψηφιοποιηθεί και
μετατραπεί σε προσβάσιμη μορφή σε πολλαπλούς μορφότυπους
από τη Μονάδα Προσβασιμότητας
για Φοιτητές με Αναπηρία (ΜοΠροΦμεΑ)
του ιδρύματός μας, με σκοπό να
τα παρέχει δωρεάν στους Φοιτητές με Εντυποαναπηρία που τα δικαιούνται.
 Άτομα με εντυποαναπηρία είναι όσοι δεν
μπορούν να διαβάσουν αποτελεσματικά τις έντυπες πληροφορίες (βιβλία,
εφημερίδες, περιοδικά, κ.ά.) λόγω οπτικής, φυσικής, αντιληπτικής, αναπτυξιακής,
γνωσιακής ή μαθησιακής αναπηρίας.  

Σύμφωνα με την ισχύουσα οργάνωση
παροχής υπηρεσιών σε ΦμεΑ στο
  ΕΚΠΑ, το ίδιο το ψηφιακό υλικό που αντιστοιχεί στα προσβάσιμα συγγράμματα δε διατίθεται ελεύθερα μέσω της Περγάμου. Προκειμένου να το
προμηθευτεί ο κάθε
 
ενδιαφερόμενος θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στη ΜοΠροΦμεΑ και να το αιτηθεί
μέσω του πληροφοριακού της συστήματος «ΕΡΜΟΦΙΛΟΣ: Ψηφιακές
Υπηρεσίες Προσβάσιμων Ακαδημαϊκών Συγγραμμάτων για Φοιτητές με Αναπηρία
του
ΕΚΠΑ
».

Οι πλατφόρμες ΕΡΜΟΦΙΛΟΣ  και Πέργαμος διαλειτουργούν, ενημερώνοντας κατάλληλα τη
συλλογή Προσβάσιμα Συγγράμματα, ώστε να μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να
περιηγηθεί στη συλλογή, να δει ποια συγγράμματα υπάρχουν ήδη διαθέσιμα και να
αναζητήσει το σύγγραμμα που θέλει.

Οι προσβάσιμοι μορφότυποι στους οποίους
μετατρέπεται ένα σύγγραμμα περιλαμβάνουν:

 • Μεγαλοεκτύπωση (LARGE
  PRINT)
 • Ηχητική απόδοση με συνθετική φωνή
  (MP3)
 • Ψηφιακό ακουστικό βιβλίο (DAISY2)
 • Έγγραφο του MS-Word (DOCX)
 • Αρχείο έτοιμου προς εκτύπωση κειμένου
  braille (BRAILLE)
 • Ψηφιακή μορφή ανάγλυφων σχημάτων
  (JPEG)
 • Μαθηματικό αρχείο LaTeX (LATEX)

Φίλτρο

 

41. ΠΑΊΓΝΙΑ ΕΞΟΥΣΊΑΣ

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:1082103
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
3580

42. ΜΠΑΡΟΚ Αρχιτεκτονική Γλυπτική Ζωγραφική

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:1082104
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
6653

43. ΜΥΣΤΙΚΆ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΉΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΉΣ

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:1082127
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
6640

44. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΌ ΔΊΚΑΙΟ

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:1082148
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
4154

45. Ο ΚΏΔΙΚΑΣ ΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΊΩΝ

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:1082165
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
3524

46. ΒΑΣΙΚΟΊ ΕΡΓΑΤΙΚΟΊ ΝΌΜΟΙ

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:1082187
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
6636

47. Η ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΊΑ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΑΓΊΑ ΤΗΣ (ΤΌΜΟΣ Α)

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:1082197
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
6657

48. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2Η ΕΚΔΟΣΗ

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:1082206
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
4117

49. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΌ ΔΊΚΑΙΟ

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:1082218
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
4154

50. ΔΗΜΌΣΙΟ ΔΙΕΘΝΈΣ ΔΊΚΑΙΟ

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:1082227
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
4055

51. JUSTI ATQUE INJUSTI SCIENTIA - ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΉΜΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΊΟΥ

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:1082237
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
4106

52. ΈΝΔΙΚΑ ΜΈΣΑ

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:1082247
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
4166

53. ΑΣΤΙΚΌ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΌ ΔΊΚΑΙΟ (ΠΑΡΑΔΌΣΕΙΣ) - ΗΜΙΤΌΜΟΙ 1 ΚΑΙ 2

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:1082257
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
6656

54. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΑΚΗ

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:1082279
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
4089

55. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΔΊΚΑΙΟ

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:1082288
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
4048

56. ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΈΣ ΣΧΈΣΕΙΣ

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:1082297
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
4010

57. ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΉ ΨΥΧΟΛΟΓΊΑ

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:1082315
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
5068

58. Η ανάπτυξη της γλώσσας

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:1082335
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
26805

59. ΨΥΧΟΛΟΓΊΑ ΚΙΝΉΤΡΩΝ

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:1082344
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
3987

60. ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΊΑ: ΕΓΚΈΦΑΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΆ

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:1082354
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
5059