Ελληνική φιλοσοφία και καλές τέχνες

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1016425 876 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ελληνική φιλοσοφία και καλές τέχνες
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Greek philosophy and the fine arts
Συλλογικό όργανο:
Διεθνές Συνέδριο Φιλοσοφίας
Εκδότης:
Ιωνία
Επιμελητής:
Βουδούρης, Κωνσταντίνος Ι.
Έτος έκδοσης:
2000
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αισθητική
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αρχαία φιλοσοφία
Καλές Τέχνες - Ψυχαγωγία
Λέξεις-κλειδιά:
Τέχνη, Συνέδρια
Αριθμός σελίδων:
354
ISBN:
960-7670-29-9
Bib number:
327946
Ταξιθετικός αριθμός:
700.1 ΕΛΛ
Σημειώσεις:
Διεθνές Συνέδριο Φιλοσοφίας (11ο: 1999: Μήθυμνα, Λέσβος)

Φίλτρο

 

1. Η έννοια της αρμονίας και η διαχρονική αισθητική της αξίας

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1016433
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Αθανασόπουλος, Κωνσταντίνος Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αισθητική

2. Ρεαλιστικές τάσεις στην Αλεξανδρινή ποίηση και το πρόβλημα της αυτονομίας της ποιητικής τέχνης. Συμβολή στη διερεύνηση της αισθητικής του ρεαλισμού κατά την ελληνιστική περίοδο

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1016438
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Βερτουδάκης, Βασίλειος Π.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αισθητική

3. Η ελληνική φύση ως πηγή καλλιτεχνικής εμπνεύσεως κατά το έργο του Περικλή Γιαννόπουλου

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1016445
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Βουδούρης, Κωνσταντίνος Ι.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αισθητική

4. Οι ιδέες του ωραίου και του υψηλού στη φιλοσοφική σκέψη

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1016451
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Γεωργίου, Θεόδωρος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αισθητική

5. Η Αριστοτελική "Μίμησις" - Δεύτεραι φροντίδες

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1016459
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Glucker, John
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αισθητική

6. Η τέχνη ως οντολογία. Ο Heidegger για την προέλευση του έργου τέχνης

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1016474
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Θανασάς, Παναγιώτης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αισθητική

7. Η έννοια του Καλού και του Κάλλους στον διάλογο του Πλάτωνος Ιππίας Μείζων

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1016481
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Καραγιάννης, Γεώργιος Στ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αισθητική

8. Η ποίηση στη Στωική φιλοσοφία

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1016485
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Καραμπατζάκη - Περδίκη, Ελένη
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αισθητική

9. Η ποίησις ως όρχησις φθεγγόμενη

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1016489
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Κεσίσογλου, Αλέξανδρος Ι.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αισθητική

10. Η τραγωδία ως μίμηση πράξεως: διάλογος με τον Paul Ricoer

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1016496
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Κόντος, Παύλος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αισθητική

11. Το αισθητικό της καθημερινής ζωής. Ένα πρόβλημα κοινωνικής φιλοσοφίας και οι αρχαιοελληνικές απαρχές του

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1016502
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Λαμπρέλλης, Δημήτρης Ν.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αισθητική

12. Η σύγχρονη ερμηνευτική και το ερώτημα περί του ωραίου: Ο Gadamer ως ερμηνευτής του Φίληβου

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1016514
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Μαγγίνη, Γκόλφω
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αισθητική

13. Οι Πλατωνικοί διάλογοι ως καλλιτεχνικά δημιουργήματα

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1016519
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Μαραγγιανού - Δερμούση, Ευαγγελία
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αισθητική

14. "Το αμήχανον κάλλος" κατά Πλάτωνα

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1016522
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Μάρκος, Αντώνιος Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αισθητική

15. Πλάτων και λογοτεχνία: το πρόβλημα και οι προϋποθέσεις της αισθητικής εμπειρίας

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1016527
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Μελισσίδης, Νικόλαος Σ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αισθητική

16. Η επίδραση της αρχαίας ελληνικής τέχνης στη σύγχρονη γαλλική διαφήμιση: αποστολή και λειτουργία

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1016532
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Μητροπούλου, Ελένη
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αισθητική

17. Η (Ωραία) απάτη ως αξία

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1016535
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Μιράσγεζη, Αθηνά Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αισθητική

18. Ο Πλάτων και η ζωγραφική

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1016540
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Παρισάκη - Γιανναράκη, Θεόπη
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αισθητική

19. Το πρόβλημα της Μίμησις στο Περί Ποιητικής του Αριστοτέλη

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1016545
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Πρώϊμος, Κωνσταντίνος Β.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αισθητική

20. Τέχνη, αλήθεια και αγαθότητα

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1016550
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Purtill, Richard L.
Cherbakova - Castle, Lilia
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αισθητική