Μνήμη Γεωργίου Α. Πετρόπουλου (1897-1964) (τ. 2)

Τιμητική Έκδοση uoadl:1021103 1683 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Σχολή Νομική
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μνήμη Γεωργίου Α. Πετρόπουλου (1897-1964) (τ. 2)
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Γερμανικά
Γαλλικά
Ελληνικά
Αγγλικά
Ιταλικά
Τιμώμενο πρόσωπο ή συλλογικό όργανο:
Πετρόπουλος, Γεώργιος Α.
Εκδότης:
Αντ. Ν. Σάκκουλας
Επιμελητής:
Δημάκης, Παναγιώτης Δ.
Έτος έκδοσης:
1984
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Αριθμός σελίδων:
464
Bib number:
187826
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΠετΓ μ 1984 2

Φίλτρο

 

1. Πολιτική μισθοφορία και δημοκρατία στην αρχαία ελλάδα

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1021217
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Σχολή Νομική
Δημιουργός:
Κοντογιώργης, Γεώργιος Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαίο ελληνικό δίκαιο

2. Οι φυσικοί νόμοι στο σύμπαν

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1021240
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Σχολή Νομική
Δημιουργός:
Κοντόπουλος, Γεώργιος Ι.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φυσική

3. Αγωγή, ήθος και κάλλος των σπαρτιάτιδων. Συμβολή εις την ηθογραφίαν της ελληνίδος

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1021244
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Σχολή Νομική
Δημιουργός:
Κουσουλάκος, Γεώργιος Π.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαία ελληνική ιστορία

4. Fragen der rechtsverfolgung in Delphi zur zeit der freilassungsinschriften

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1021255
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Σχολή Νομική
Δημιουργός:
Kränzlein, Arnold
Κύρια θεματική κατηγορία:
Μεθοδολογία του δικαίου

5. More on those fugitives from Philadelphia (P. Oslo inv. 1026)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1021259
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Σχολή Νομική
Δημιουργός:
Lewis , Naphtali
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

6. La costituzione del mutuo nelle fonti giuridiche romane

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1021270
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Σχολή Νομική
Δημιουργός:
Longo , Giannetto
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ρωμαϊκό δίκαιο

7. Aequo animo ferre

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1021273
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Σχολή Νομική
Δημιουργός:
Mayer-Maly, Theo
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ρωμαϊκό δίκαιο

8. Some papyrus fragments of the University of Crete

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1021274
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Σχολή Νομική
Δημιουργός:
Μανδηλαράς, Βασίλειος Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαίο ελληνικό δίκαιο

9. Ο κώδικας διαθηκών και δωρεών (reg. 217) του ελληνικού ινστιτούτου Βενετίας (1563-1743)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1021275
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Σχολή Νομική
Δημιουργός:
Μανούσακας, Μανούσος Ι.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κληρονομικό δίκαιο

10. Άγραφος γάμος - Παλλακεία. Συμβολή εις την έρευναν του δικαίου των μικτών γάμων κατά την ελληνιστικήν και την βυζαντινήν περίοδον

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1021289
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Σχολή Νομική
Δημιουργός:
Πανταζόπουλος, Νικόλαος Ι.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Οικογενειακό δίκαιο

11. On the application of western canon law provisions in medieval Bulgaria

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1021294
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Σχολή Νομική
Δημιουργός:
Παπαστάθης, Χαράλαμπος Κ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκκλησιαστικό Δίκαιο

12. Ενοικιαστήριο έγγραφο από τη βυζαντινή Αίγυπτο

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1021304
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Σχολή Νομική
Δημιουργός:
Παράσογλου , Γιώργος Μ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βυζαντινό και Μεταβυζαντινό δίκαιο

13. Un manuscrit de l'hexabible d'Armenopoulos en la possession de Théodose Zygomalas

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1021305
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Σχολή Νομική
Δημιουργός:
Περεντίδης, Σταύρος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκκλησιαστικό Δίκαιο

14. Ο φιλελληνισμός ως αντανάκλασις του ελλ. πολιτισμού και ως εκδήλωσις ευρωπαϊκής συνεργασίας

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1021311
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Σχολή Νομική
Δημιουργός:
Πρωτοψάλτης, Εμμανουήλ Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Νεώτερη ελληνική ιστορία

15. Η παθολογία και η προβληματική της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτελέσεως

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1021313
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Σχολή Νομική
Δημιουργός:
Ράμμος, Γεώργιος Θ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

16. L'origine sociale des vestales sous le haut-empire

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1021317
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Σχολή Νομική
Δημιουργός:
Raepsaet-Charlier , Marie-Therese
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ρωμαϊκό δίκαιο

17. Vertragliche mischtypen in den papyri

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1021318
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Σχολή Νομική
Δημιουργός:
Rupprecht , Hans-Albert
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαίο ελληνικό δίκαιο

18. Between Marathon and Salamis: Aristotle's view

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1021320
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Σχολή Νομική
Δημιουργός:
Samuel, A. E.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαία ελληνική ιστορία

19. Ex ivre qviritivm

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1021321
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Σχολή Νομική
Δημιουργός:
Στεφανόπουλος, Στέφανος-Θεόδωρος Β.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ρωμαϊκό δίκαιο

20. Politica, equità e diritto nella pratica giudiziaria attica

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1021322
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Σχολή Νομική
Δημιουργός:
Talamanca , Mario
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαίο ελληνικό δίκαιο