Νeural networks - Theory and applications: an overview of the activities in Yugoslavia

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1044940 821 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Νeural networks - Theory and applications: an overview of the activities in Yugoslavia
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Αγγλικά
Δημιουργός:
Stanković, Srdjan
Περίληψη:
Δεν υπάρχει περίληψη
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Πληροφορική
Ψηφιακή Τεχνολογία
Τεχνητή Νοημοσύνη
Λέξεις-κλειδιά:
Yugoslavia, Νeural networks, Biomedical engineering, Signal processing
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.