Εφαρμογές και προοπτική της τεχνολογίας νευρωνικών δικτύων στην Ελλάδα και τον ευρύτερο Βαλκανικό χώρο. Ημερίδα, 21 Φεβρουαρίου 1997, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001814 3527 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Εφαρμογές και προοπτική της τεχνολογίας νευρωνικών δικτύων στην Ελλάδα και τον ευρύτερο Βαλκανικό χώρο. Ημερίδα, 21 Φεβρουαρίου 1997, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Αγγλικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Applications and Perspectives of neural network technology in Greece and the broader Balkan area. Workshop, 21 February 1997, National Technical University of Athens
Συλλογικό όργανο:
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. Γενική γραμματεία έρευνας και τεχνολογίας
Έτος έκδοσης:
1997
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Πληροφορική
Ψηφιακή Τεχνολογία
Τεχνητή Νοημοσύνη
Αλγόριθμοι υπολογιστών
Λέξεις-κλειδιά:
Νευρωνικά δίκτυα
Bib number:
352675
Ταξιθετικός αριθμός:
006.32 ΕΠΤΝΔΕΕΒΧ1997 ε [1997]
Σημειώσεις:
Η Ημερίδα διοργανώθηκε από το Ε.Μ.Π. στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος "Νευρών" το οποίο εντάσσεται στη δραστηριότητα "Ανθρώπινα Δίκτυα" της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΕΤ ΙΙ). Επίσης η ημερίδα υποστηρίχθηκε από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο NEuroNet (Esprit Network of Excellence).
Υπεύθυνος Ημερίδας: Α. Σταφυλοπάτης (ΕΜΠ)
Υπεύθυνος προγράμματος: Σ. Κόλλιας (ΕΜΠ)

Φίλτρο

 

1. Neuron Human Network and NEuroNet

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1044487
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Σταφυλοπάτης, Ανδρέας
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

2. Neural Network Research in Europe

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1044504
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Dorffner, Georg
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

3. Industrial applications of neural networks in Europe

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1044511
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Taniguchi, Michiaki
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

4. Research and development acrivity in neural networks in Greece

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1044513
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Κόλλιας, Στέφανος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

5. Robust and adaptive training algorithms in Self-Organizing neural networks

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1044518
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Πιτάς, Ι.
Κοτρόπουλος, Κ.
Νικολαΐδης, Ν.
Borş, A. G.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

6. Knowledge-based neural control of industrial processes

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1044548
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
King, Robert E.
Σταθάκη-King, Άννα Α.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

7. Artificial neural network in Cyprus

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1044556
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Σχίζας, Χρήστος Ν.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

8. Preprocessing data procedures to test non-linearity and/or non-stationarity

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1044564
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Popivanov, David
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

9. Overview of the recent studies of neural networks in Bulgaria

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1044570
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Valev, Ventzeslav
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

10. Neural and maschine intelligence for autonomous mobile agent control

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1044577
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Manolov, O.
Milanova, M.
Stanev, P.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

11. Neural networks, high performance computing, and information infrastructures

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1044601
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Zografski, Zlatko
Panovski, Ljupco
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

12. Neural networks and related fields

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1044605
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Dumitrescu, D.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

13. Pattern recognition, image processing and computer vision applications of neural networks

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1044607
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Halici, Ugur
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

14. Overview of Neural Network Activities in Turkish Universities

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1044868
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Istefanopulos, Yorgo
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

15. Statement of Research activities

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1044882
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Alpaydin, Ethem
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

16. Cellular neural networks

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1044890
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Reljin, Branimir
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

17. Applications of neurocomputing in communications

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1044899
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Reljin, Irini
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

18. Celular neural network solution to a routing problem

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1044926
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Reljin, Branimir
Reljin, Irini
Kostić, P.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

19. Νeural networks - Theory and applications: an overview of the activities in Yugoslavia

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1044940
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Stanković, Srdjan
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

20. Learning in Feedforward neural networks by the normalization based stochastic pseudogradient algorithm

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1044947
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Stanković, Srdjan
Tadić, Vladislav
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική